Mikä on Alarahasto?

Alarahastot (eli sijoituskohteena olevat rahastot) ovat yleensä saman rahastoyhtiön tarjoamia. Näin rahaston sijoituksista suurempi osuus päätyy hallintokuluina rahastoyhtiöille, vaikka esitteessä mainittu rahastojen rahaston hallinnointikustannus olisikin pieni.

Pitääkö rahastoista maksaa veroa?

Rahasto-osuuden lunastuksen tai vaihdon yhteydessä syntyvä luovutusvoitto on pääomatuloa, josta peritään 30 prosentin vero (v. 2021). Siltä osin kuin verovelvollisen verotettavan pääomatulon määrä ylittää 30 000 euroa, veroprosentti on 34.

Mikä on Vipurahasto?

Vipurahastot ovat erikoissijoitusrahastoja, jotka käyttävät sijoitustoiminnassaan aktii- visesti johdannaisia. Tarkoituksena on ennakoida pörssikurssien ja tiettyjen osakkeiden kurssikehitys ja johdannaisten tuottamalla vivulla saada aikaan keskimääräistä osake- tuottoa korkeampi tuotto.

Voiko rahastosta myydä osan?

Oletko aikeissa myydä osan jonkin sijoitusrahastosi osuuksista? Yleensä voit itse valita, mitkä osuudet myyt. Valinta voi vaikuttaa veroihisi. Rahasto-osuuksien myynti verotetaan samaan tapaan kuin muunkin omaisuuden myynti.

Montako rahastoa kannattaa olla?

Sopiva hajautuksen määrä riippuu sijoitusstrategiasta. Jos haluat ottaa näkemystä ja riskiä, voi 5–6 osaketta tai 2–3 rahastoa olla salkullesi riittävä hajautus. Tällöin sinun tulee kuitenkin tuntea sijoituskohteesi hyvin ja sinulla tulee olla sietokykyä nopeille ja suurillekin arvonmuutoksille salkussasi.

Milloin rahastojen verot maksetaan?

Tuotto-osuudellesi maksetusta tuotosta sinun tulee maksaa veroa joka vuosi. Käytännössä veron maksu tapahtuu siten, että rahastoyhtiö tekee tuotosta 30 %:n ennakonpidätyksen tuoton maksun yhteydessä ja tilittää sen Verohallinnolle. Kasvuosuudesta taas maksat veroa vasta rahasto-osuuden myynnin yhteydessä.

Voiko rahaston lahjoittaa?

Voiko rahastoa antaa lahjaksi? Rahastoa voit antaa myös lahjaksi. Jos merkitset eli ostat rahastoa toiselle henkilölle lahjana, muistathan verovapaan lahjoituksen enimmäismäärät ja täytät tarvittaessa lahjaveroilmoitus.

Mikä on hedge?

Hedge on englanninkielinen termi, joka tarkoittaa “sulkemista” tai “suojaamista”. Suojauksen avulla sijoittaja voi siis osittain rajoittaa riskejään, mutta myös koko riski voidaan poistaa. Suojausta, joka poistaa kaiken riskin positiosta, kutsutaan “täydelliseksi suojaukseksi”.

Mikä on gav?

GAV-arvolla tarkoitetaan Rahaston kokonaisvarallisuutta (Gross Asset Value).

Mitä eroa on ETF ja rahasto?

Mitä eroa on ETF:llä ja tavallisella rahastolla? ETF:llä käydään kauppaa samoin kuten osakkeilla ja niiden arvo päivittyy reaaliaikaisesti pörssin ollessa auki. Aktiivisissa rahastoissa sekä passiivisesti hoidetuissa indeksirahastoissa osuuksia voi ostaa (merkitä) ja myydä (lunastaa) pääsääntöisesti kerran päivässä.