Paljonko on vuokran viivästyskorko?

Viivästyskorkoa voi periä erääntyneelle vuokralle eräpäivää seuraavasta päivästä maksupäivään saakka. Vuokranantaja ei voi määrittää viivästyskoron määrää itse, vaan viivästyskoron korkoprosentti muodostuu Euroopan keskuspankin puolivuosittain määräämästä viitekorosta + 7 prosentista.

Mikä on viivästyskorko 2023?

Korkolain (633/1982) 12 §:n mukainen viitekorko ajanjaksona 1.7. –31.12.2023 on 4 %. Viivästyskorko tänä ajanjaksona on 11 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 §:n mukaisella 7 prosenttiyksikön lisäkorolla).

Voiko Viivästyskorolle laskea korkoa?

Viivästyskorkoon ei kerry korkoa korolle, vaan laskutapa on yksinkertainen: korko koskee vain alkuperäistä saatavaa. Määrä lasketaan päiväkohtaisesti, jakaja on 365 normaalivuosina, 366 karkausvuosina.

Miten laskun korko lasketaan?

Miten viivästyskorko lasketaan? Viivästyskoron määrä lasketaan seuraavalla kaavalla: (korkoprosentti x summa x päivien lukumäärä) / (100 x 365).

Mikä on vuokran korotus?

Vuokrankorotus ja vuokrantarkistaminen Vuokrankorotus on yleiskielessä käytetty sana vuokrasopimuksessa olevasta vuokrantarkistamistavasta. Yleensä vuokrasopimuksissa sovitaan vuosittaisesta vuokrankorotuksen suuruudesta ja samassa yhteydessä mainitaan korotuksen ajankohta.

Montako päivää vuokra voi olla myöhässä?

Jos vuokra tulee toistuvasti myöhässä eikä neuvottelu auta, vuokranantajan kannattaa lähettää vuokralaiselle kirjallinen maksumuistutus. Tämä voidaan tehdä 14 vuorokauden kuluttua vuokranmaksun eräpäivästä.

Paljonko on palkan viivästyskorko?

(korkoprosentti x summa x päivien lukumäärä) / (100 x 365) Korkolain (4§) mukainen laillinen viivästyskorkoprosentti ajalle 1.7.–31.12.2023 on 11 %. Työsuhteen päätyttyä työntekijällä on oikeus sekä viivästyskorkoon että mahdollisesti odotuspäivien palkkaan, jos palkan tai sen osan maksaminen myöhästyy.

Mikä on normaali viivästyskorko?

Viivästyskoron määrä muodostuu aina Euroopan keskuspankin määrittämästä viitekorosta ja lisäkorosta. Korkolain mukainen viivästyskorko on jo vuodesta 2017 alkaen ollut kuluttajakaupassa 7% ja kaupallisissa sopimuksissa 8%.

Miten lasken Päiväkoron?

Päiväkorko voidaan laskea yksinkertaisena korkona pidemmästä jaksokorosta, kuten vuosikorosta. 1000 x 10 % / 365 = 0,274 €, jolloin kuukauden korkoerä 0,274 x 30 = 8,22 €. Koronkoron periaatteella voitaisiin laskea (1 + 10 % / 365)^30 = 8,25 €.

Onko viivästyskorko verollista?

Veronlisäys, viivekorko, viivästyskorko ja huojennettu viivästyskorko eivät ole tuloverotuksessa veronalaista tuloa eivätkä vähennyskelpoista menoa.