Mikä on testamentti?

Testamentilla eli jälkisäädöksellä tarkoitetaan tahdonilmaisua, jolla henkilö ilmoittaa tahtonsa siitä, kenelle hänen omaisuutensa on hänen kuolemansa jälkeen menevä. Testamentin voi lähtökohtaisesti tehdä kahdeksantoista vuotta täyttänyt eli täysi-ikäinen henkilö.

Miksi kannattaa tehdä testamentti?

Testamentti kannattaa tehdä, vaikka ei omistaisi huomattavaa varallisuutta. Oikein laadittu testamentti turvaa läheistesi asemaa ja vähentää maksettavien perintöverojen määrää. Testamentin tekemisellä on lukuisia hyötyjä, kuten perintösuunnittelu, lesken aseman turvaaminen tai läheisistä huolehtiminen.

Onko testamenttia pakko noudattaa?

Ilman testamentin tiedoksiantoa testamentti ei ole lainvoimainen. Testamentin tiedoksianto perillisille on tärkeä osa testamentin toimeenpanoa. Vainajan lakimääräisillä rintaperillisillä on testamentista huolimatta aina oikeus vähintään perinnön lakiosaan, joka on puolet perinnöstä.

Miten perintö jaetaan jos on testamentti?

Yleistestamentilla testamentin tekijä luovuttaa testamentin saajalle koko omaisuutensa, määräosan omaisuudesta tai sen, mitä muiden määräysten tä