Mikä on yläkoulu englanniksi?

yläkoulu {substantiivi} high school {subst.} junior high school {subst.} [Amer. eng.]

Milloin yläaste muuttui Yläkouluksi?

Peruskoulu jakautui aiemmin kuusivuotiseen ala-asteeseen ja kolmevuotiseen yläasteeseen, mutta jako poistettiin vuonna 1999. Epävirallisesti jakoa peruskoulun luokkiin 1–6 ja 7–9 kutsutaan ala- ja yläkouluiksi.

Mitä on lukio englanniksi?

lukio {substantiivi} high school {subst.}

Mikä on pulla englanniksi?

pulla {substantiivi} baked roll {subst.} bun {subst.}

Mikä on paju englanniksi?

paju {substantiivi} willow {subst.}

Mikä on Suomen suurin yläaste?

Vaisaaren koulu on 763 oppilaallaan Suomen suurin yksittäinen peruskoulun yläaste.

Onko 6 Luokka yläaste?

Nykyisessä laissa edellytetään yhtenäistä perusopetusta, joka tosin voi jäsentyä vuosiluokkien 1–2, 3–6 ja 7–9 muodostamiin jaksoihin. Käsite yläaste on näin ollen vanhentunut. Termi yläaste esiintyy kuitenkin edelleen useiden oppilaitosten (perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 koulujen) nimissä ja muutenkin arkikielessä.

Onko lukio sama kuin high school?

Esimerkiksi Yhdysvalloissa high school vastaa suunnilleen Suomen toista astetta, varsinkin lukiota, ja usein high school suomennetaankin lukioksi, mutta termien vastaavuus ei ole täydellinen.

Mikä on Middle School suomeksi?

middle school {substantiivi} keskikoulu {subst.}

Onko lukiossa pakko opiskella englantia?

Jos opiskelija opiskelee useampaa A-oppimäärää/kieltä, lisäkielet ovat opiskelijalle luonteeltaan valinnaisia, vaikkei näitä niiksi kutsuta. Huomaa, että esimerkiksi englannin opiskelu lukiossa ei ole pakollista. Ainut kieli, joka on pakollinen, on suomi/ruotsi toisena kotimaisena kielenä.