Miksi palkitseminen on tärkeää?

Onnistunut palkitseminen kohottaa työilmapiiriä, kannustaa työntekijää ja sitouttaa hänet työpaikkaan. Tutkijan mielestä jokaisesta työntekijästä kannattaisi pitää kiinni kuin kultakimpaleesta. Siksi palkitsemisen tapoja täytyy kehittää.

Miten palkita työntekijöitä?

Ei-taloudellisia palkitsemiskeinoja ovat esimerkiksi urapalkkiot ja sosiaaliset palkkiot, kuten kiitokset ja tunnustukset sekä erilaiset statussymbolit. Taloudellisesti työntekijää voi palkita esimerkiksi suoraan palkkion muodossa tai epäsuorasti myöntämällä erilaisia vakuutus- ja luontoisetuja.

Mitä palkitseminen on?

Yleensä palkitseminen käsitellään lähinnä rahana, mutta palkitseminen saattaa olla myös muunlaista. Käytännössä palkitsemisen kattaa kaiken sen, mitä työnantaja tarjoaa työntekijälleen vastineeksi tämän työpanoksesta. Perinteisen palkan ja rahamääräisten etujen lisäksi palkitseminen voi olla luonteeltaan aineetonta.

Saako työkaveri Puhalluttaa?

Työpaikalla puhalluttaminen perustuu aina vapaaehtoisuuteen. Työnantaja ei voi vastoin työntekijän tahtoa puhalluttaa työntekijää edes epäillessään päihtymystä, mikäli asiasta ei ole sovittu erikseen.

Mikä on kannustinjärjestelmä?

Kannustinjärjestelmät ohjaavat henkilökuntaa yrityksen tavoitteiden mukaiseen suuntaan ja niillä luodaan kilpailuetua tyytyväisen henkilökunnan myötä. Hyvä palkitsemismalli luo myös etumatkaa kilpailijoihin nähden rekrytoinneissa. Palkitseminen jaetaan yleensä aineelliseen (mitattava) ja aineettomaan (koettava).

Saako työajalla käydä vessassa?

Kyllä työaikana useimmiten saa vessassa käydä. Mutta ei milloin ja miten vaan. Tarvittaessa työnantaja voi antaa ohjeistusta työpisteeltä poistumisesta. Työntekijän velvollisuus on tehdä töitä työnantajan antamien määräysten mukaisesti.

Voiko työnantaja puuttua pukeutumiseen?

“Työnantajalla on työnjohto-oikeutensa turvin mahdollisuus määrätä työvaatetuksesta ja puuttua ylilyönteihin. Mikäli työntekijä ei huomautuksesta huolimatta pukeutumistaan muuta, voidaan työntekijälle antaa varoitus ja sen jälkeen voi jopa työsuhteen päättäminen olla mahdollista.

Voiko kieltäytyä Puhaltamasta?

Yleisin tien päällä tehtävä testi on puhalluttaminen. Puhalluskokeesta voi kieltäytyä, mutta kieltäytynyt on velvollinen alistumaan henkilönkatsastukseen, jossa tutkitaan henkilöntarkastuksesta poiketen muutakin kuin epäillyn vaatteita.

Mikä on kahvitauon pituus?

Kahvitauko kestää yleensä 10–15 minuuttia. Sinulla on yleensä oikeus kahvitaukoon myös alle 6 tunnin työpäivän aikana. Kahvitauko kuuluu työaikaan eli saat sen ajalta palkan.

Onko kahvitauko pakko pitää?

Työaikalaissa ei ole määrätty kahvitaukoja. Kahvi-, tupakka- ynnä muut tauot perustuvat yleensä työpaikalla noudatettuun käytäntöön, jota työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa. Työnantaja voi kuitenkin aina kieltää tupakoinnin työpaikalla.