Millä perusteella työkyvyttömyyseläkkeelle?

Työkyvyttömyyseläkettä voit saada, jos työkykysi on heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään vuoden ajan, etkä ole vielä vanhuuseläkeiässä. Työkyvyttömyyseläkettä kutsutaan puhekielessä myös sanoilla sairauseläke ja sairaseläke.

Paljonko on täysi työkyvyttömyyseläke?

Pääsääntö on, että täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä ansiot saavat olla enintään 40 % ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä 60 % aikaisemmista ansioista. Ansioraja on kuitenkin aina vähintään Kelan täyden takuueläkkeen määrän suuruinen (922,42 euroa kuukaudessa vuonna 2023). Voit tarkistaa oman ansiorajasi eläkepäätöksestäsi.

Kuka voi saada työkyvyttömyyseläkettä?

Kuka saa Kelasta työkyvyttömyyseläkettä? Voit saada työkyvyttömyyseläkettä, jos olet 16–64-vuotias ja sinulla on sairaus tai vamma, joka estää sinua tekemästä töitä.

Mistä työkyvyttömyyseläke koostuu?

Työkyvyttömyyseläke koostuu karttuneesta eläkkeestä ja tulevan ajan eläkkeestä Työkyvyttömyyseläke määräytyy vakuutetulle karttuneen eläkkeen ja tulevan ajan eläkkeen perusteella. Tulevan ajan eläkkeen tarkoituksena on korvata vakuutetulle työkyvyttömyyden vuoksi pois jääviä työansioita vanhuuseläkeikään asti.

Milloin on oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen?

Voit saada työkyvyttömyyseläkkeen, jos työkykysi on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi vähintään vuoden ajaksi. Ensisijainen tavoite kuitenkin on, että voisit palata töihin kuntoutuksen avulla. Jos työkyvyttömyys kestää alle vuoden, voit saada Kelan maksamaa sairauspäivärahaa.

Milloin työkyvyttömyyseläke nousee?

VASTAUS: Vuonna 2023 maksussa olevaa osatyökyvyttömyys- tai työkyvyttömyyseläkettäsi korotetaan työeläkeindeksillä 1.1.2024 alkaen noin 5,49 %. Työkyvyttömyyseläkkeeseesi liittyvää henkilökohtaista ansiorajaa korotetaan sen sijaan palkkakertoimella noin 5,07 %.

Paljonko työkyvyttömyyseläke nousee 2023?

Työeläkeindeksi nostaa kaikkia työeläkkeitä eli vanhuuseläkkeitä, osittaisia varhennettuja vanhuuseläkkeitä, osatyökyvyttömyyseläkkeitä, työkyvyttömyyseläkkeitä ja perhe-eläkkeitä. Vuonna 2023 työeläkeindeksi on 2874, mikä tarkoittaa noin 6,8 prosentin korotusta työeläkkeisiin vuoden 2023 alusta.

Meneekö työkyvyttömyyseläkkeestä veroa?

Eläketuloista maksetaan valtion tuloveroa, kunnallisveroa, sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua, kirkollisveroa sekä Yle-veroa. Eläketulo- ja perusvähennyksen vuoksi pienistä eläkkeistä ei kuitenkaan mene veroa lainkaan.

Milloin työkyvyttömyyseläke alkaa?

Työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki (määräaikainen työkyvyttömyyseläke) alkaa yleensä sairauspäivärahaoikeuden päätyttyä. Kun olet saanut sairauspäivärahaa 150 päivältä, Kela ilmoittaa kuntoutusmahdollisuudesta tai kehottaa hakemaan työkyvyttömyyseläkettä.

Paljonko voi tienata työkyvyttömyyseläkkeellä?

Jos aloitat palkallisen työnteon, ilmoita siitä Kelaan ja työeläkelaitokseesi. Työtulot ja yrittäjätulot vaikuttavat työkyvyttömyyseläkkeen maksamiseen. Kela jatkaa työkyvyttömyyseläkkeesi maksamista, jos työtulosi ovat ennen veroja (brutto) enintään 922,42 e/kk.