Milloin ei tarvitse maksaa Myyntivoittoveroa?

Myyntivoitto on verotonta tuloa, jos olet omistanut asuntosi vähintään kaksi vuotta ja sinä tai perheesi on asunut asunnossa omistusaikanasi vähintään kahden vuoden ajan vakituisesti ja yhtäjaksoisesti. Perheeseesi lasketaan puoliso ja alaikäiset lapset.

Miten Myyntivoitto lasketaan?

Luovutusvoitto saadaan, kun myyntihinnasta vähennetään hankintameno ja voiton hankkimisesta aiheutuneet kulut. Ostetun omaisuuden hankintameno on sen ostohinta. Omistusaika lasketaan yleensä kauppakirjan allekirjoituspäivästä.

Mikä on myyntivoitto?

Luovutusvoittoa eli myyntivoittoa syntyy, kun myyt tai vaihdat omaisuuttasi ja myyntihinta on suurempi kuin se, mitä itse maksoit alun perin. Käytännössä teet siis voittoa omaisuutesi myynnillä. Luovutusvoitosta pitää maksaa veroa. Kaikki luovutusvoitot täytyy ilmoittaa veroilmoituksessa.

Paljonko voi myydä ilman veroja?

Yksityishenkilö voi myydä 5 000 euron myyntivoittoon saakka oman perheensä käytössä olleita tavanomaisia tavaroita verovapaasti vuoden aikana. Jos myyntivoittoa vuoden aikana kertyy yli 5 000 euroa, on rajan ylittävästä osasta maksettava veroa.

Kuka maksaa Myyntivoittoveron?

Luovutusvoitosta maksetaan veroa pääomatulojen veroprosentin mukaan. Omaisuuden myyjä maksaa luovutusvoitosta veroa pääomatulojen veroprosentin mukaan.

Pitääkö oman asunnon myynnistä ilmoittaa verottajalle?

Asunto-osakkeen myynnistä tulee aina ilmoittaa verottajalle, vaikka asunto myytäisiin verottomana.

Paljonko on asunnon myyntivoitto?

Suomessa sekä asunnon vuokraamisesta että myymisestä saatavat voitot lasketaan pääomatuloiksi. Pääomatulojen veroprosentti verovuonna 2017 on 30 % aina 30 000 euroon asti. Yli 30 000 euron pääomatuloista maksetaan veroa 34 %. Täten vaikkapa 50 000 euron myyntivoitosta maksetaan veroa yhteensä 15 800 euroa.

Mitä kuluja voi vähentää asunnon myyntivoitosta?

Laskettaessa voiton tai tappion määrää tulee asunnon myyntihinnasta vähentää asunnon ostohinnan ja mahdollisen varainsiirtoveron lisäksi voiton hankkimiskulut, kuten välityspalkkiot ja toimitusmaksut. Myös asunnon mahdolliset remonttikulut voi vähentää asunnon myyntihinnasta.

Milloin myyntivoitto pitää ilmoittaa?

Myyntivoittoveron ilmoitus Myyntivoittoveron voi tehdä ilmoittamalla luovutusvoitto tai luovutustappio verokorttia tai ennakkoveroa varten heti kaupan jälkeen. Nämä täytyy ilmoittaa myös esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä, mikäli ne eivät ole siellä valmiina.

Milloin menee Myyntivoittovero?

Myyntivoittovero täytyy maksaa likimain kaikesta oman omaisuuden myynnillä tehdystä voitosta, mutta poikkeuksiakin on: esimerkiksi asunto on mahdollista myydä myös verovapaana, mikäli tietyt ehdot täyttyvät. Oleellista on se, onko myytävä kohde vakituinen asunto, loma-asunto tai vaikkapa sijoitusasunto.