Mitä lääkkeitä suomalaiset iäkkäät käyttävät eniten?

Iäkkäät käyttävät vältettäviä lääkkeitä yleisesti (1). Joka neljäs 75 vuotta täyttänyt suomalainen käyttää vältettäviä lääkkeitä, yleisimmin natriumpikosulfaattia, diltiatseemia, asetyylisalisyylihappoa (500 mg) ja diatsepaamia (2).

Mitä haasteita ja mahdollisia ongelmia Ikääntyneiden lääkehoitoon liittyy?

Vanhusten lääkehoidon tärkeimmät haasteet liittyvät toisaalta monilääkitykseen ja toisaalta näyttöön perustuvien hoitojen liian vähäiseen käyttöön. Eräitä ikääntyneille sopimattomia lääkkeitä pitäisi välttää mahdollisimman pitkälle. Psyykenlääkkeitä käytetään Suomessa enemmän kuin muissa maissa.

Mitä vanhusten lääkehoidossa tulee huomioida?

Pitkään käytössä olleesta lääkkeestäkin voi ilmetä uusia haittavaikutuksia. Iäkkäille tyypillisiä lääkehaittoja ovat huimaus, lihasheikkous, suun kuivuminen, ummetus, tokkuraisuus ja väsymys. On siis hyvä tarkkailla lääkkeiden vaikutuksia ja omaa vointia. Kerro havaitsemistasi muutoksista lääkärille tai apteekissa.

Mikä on ikääntyneiden ihmisten lääkehoidon tavoitteena?

Iäkkään optimoidun lääkehoidon pitäisi olla rationaalista – oikea lääke oikeaan vaivaan – ja vanhenemismuutosten vaikutukset sekä yksilöllisesti iäkkään tarpeet ja elämäntilanne huomioon ottavaa.

Mitä lääkkeitä kodin Lääkekaapissa olisi hyvä olla?

Lääkekaappi on tärkeä kodin varustus. Siellä kannattaisi olla ainakin kuumemittari, särkylääkettä, haavanpuhdistusainetta, laastaria, sidetarpeita, lääkehiiltä ensiavuksi myrkytyksen varalle.

Onko kaikki Kolmiolääkkeet PKV lääkkeitä?

PKV-lääke, lyhenne sanoista pääasiassa keskushermostoon vaikuttava, (joskus myös kolmiolääkkeet) on lääkevalmiste, joka on: mainittu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean vahvistamassa luettelossa PKV-lääkkeistä

Miksi joitain lääkkeitä ei saa murskata?

Enterorakenne suojaa lääkeainetta mahahapoilta, tai mahan limakalvoa lääkeaineen syövyttävältä vaikutukselta. Rakenteen murskaaminen voi aiheuttaa lääkeaineen tehon menetyksen tai mahan limakalvon ärsytystä.

Miksi lääkettä ei saa puolittaa?

Enterotablettien ja -kapselien lääkeaineen on suunniteltu vapautuvan vasta suolistossa esimerkiksi sen vuoksi, että mahahapot voivat muuttaa lääkkeen tehottomaksi tai lääke voi ärsyttää mahaa. Enterotabletin puolittaminen tai murskaaminen tai kapselin avaaminen voi viedä lääkeaineen tehon tai aiheuttaa mahaärsytystä.

Mitä lähihoitaja saa tehdä lääkehoidossa?

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja saa: jakaa lääkkeitä potilaskohtaisiksi annoksiksi. antaa lääkkeitä, myös PKV-lääkkeitä, luonnollista tietä eli tabletteina, kapseleina, liuoksina, silmä- ja korvatippoina, voiteina, laastareina ja peräpuikkoina.

Miksi Enterotablettia ei saa ottaa ruoan kanssa?

Enterotabletteja käytetään muun muassa silloin, kun halutaan välttää mahalaukun ärsytystä tai estää lääkeaineen hajoaminen mahan happamassa ympäristössä. – Jos enterotabletit annostellaan ruoan kanssa, ne voivat jäädä mahaan jopa useiksi tunneiksi.