Mitä lasketaan varaston arvoon?

Varaston arvoon luetaan kaikki tavarat, jotka yrityksen kirjanpidon mukaan kuuluvat vaihto-omaisuuteen. Kirjanpitolain 1336/1997 4 luku 4§:n mukaan vaihto-omaisuutta ovat sellaisinaan tai jalostettuina luovutettaviksi tai kulutettaviksi tarkoitetut hyödykkeet.

Mitä varaston muutos kertoo?

Varastojen muutos mitataan varastojen lisäysten arvon ja varastojen vähennysten ja tavanomaisen varastossa pidettyjen tavaroiden hävikin erotuksella. Varastot voivat koostua raaka-aineista ja puolivalmisteista, keskeneräisistä töistä, valmiista ja jälleenmyytävistä tavaroista.

Miten varaston muutos vaikuttaa tulokseen?

Varaston muutos vaikuttaa tilikauden tulokseen Jos varasto kasvaa, kasvaa myös yrityksen tulos ja siitä maksettava tuloveron määrä. Jos taas varasto pienenee, pienenee myöskin tulos ja maksettavien verojen määrä.

Miten varaston muutos kirjataan?

Taseen vaihto-omaisuudessa on tilit erikseen valmistuksen aineille ja tarvikkeille, keskeneräisille tuotteille ja valmiille tuotteille. Varaston muutos kirjataan Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -tilille, joka on tuloslaskelmassa liikevaihto-erän jälkeen.

Miten lasketaan varaston kiertoaika?

Varaston kiertoaika lasketaan niin, että varaston kulutus vuoden aikana jaetaan varaston keskimääräisellä saldolla.

Mitä tarkoittaa varaston kiertoaika?

Vaihto-omaisuuden kiertoaika (päivää) Luku kertoo, kuinka monta päivää tavara viipyy yrityksen varastossa. Varastojen kiertiajalla on varsinkin kauppaliikkeissä keskeinen merkitys sekä yrityksen kannattavuudelle että tulorahoituksen riittävyydelle.

Mitä on varastonohjaus?

Varastonohjaus on prosessi, jossa hallitaan yrityksen varastotasoja yhdessä tai useassa sijainnissa. Periaatteessa siinä seurataan nimikkeitä ja varmistetaan, että yrityksen varastossa on optimaalinen määrä osia tai tuotteita verkossa, hyllyllä tai molemmissa.

Mitä varaston kiertonopeus kertoo?

Varaston kiertonopeus kertoo, kuinka monta kertaa vuodessa varastot kiertävät yrityksen tuotantoprosessin läpi. Korkea varaston kiertonopeus on tavoiteltava. Mitä matalampi kiertonopeus on, sitä enemmän varasto sitoo käyttöpääomaa.

Mitä tarkoittaa tilikauden voitto tappio?

Tilikauden voitto tarkoittaa kirjanpidossa rahamäärää, joka saadaan, kun kaikki tuotot lasketaan yhteen ja niistä vähennetään kaikki kulut ja verot. Tilikauden voitto lasketaan tilikausittain. Se esitetään tuloslaskelman viimeisellä rivillä. Tilikauden tappio on sellainen tilikauden voitto, joka jää negatiiviseksi.

Miksi varaston kiertonopeuden seuranta on tärkeää?

Mitä tehokkaampi varaston kiertonopeus on, sitä paremmin yrityksellä on varaa kattaa sen toiminnan kuluja ja päinvastoin, jos kiertonopeus on hitaampi. Tutkimuksessa nousi myös esille se, miten tärkeä osa ostotoiminta ja sen ohella varastonhallinta on yrityksen liiketoimintaa.