Mitä Nenämahaletkuun laitetaan?

Nenämahaletku laitetaan potilaalle usein joko ravinnon antoa tai mahalaukun tyhjänä pitämistä varten. Kumpaankin käyttötarkoitukseen on erilaisia syitä. Ravintoa annetaan letkun kautta, jos ravitsemus ei onnistu luonnollisesti syömällä tai se on vaikeutunut tai kokonaan estynyt.

Miten Letkuruokinta toteutetaan?

Letkuruokinta on yksi tapa antaa keholle sen tarvitsema ravinto. Letkuravintovalmiste on nestemäistä ravintoa, joka annetaan kehoon taipuisan letkun kautta. Valmisteen sisältämät ravintoaineet ovat samoja, joita saisit normaalista ruoasta ja ne myös sulavat samalla tavalla ruoansulatuskanavassa.

Mikä on Letkuruokinta?

Letkuravitsemuksessa ruoka kulkee vatsaan ohutta, pehmeää syöttöletkua pitkin joko nenän tai vatsassa olevan pienen reiän kautta. Letkuruokinta tapahtuu tämän ohuen letkun välityksellä ja se auttaa varmistamaan, että lapsi saa riittävästi ravintoa.

Milloin käytetään PEG letkua?

PEG- letkuruokintaa tarvitsevat potilaat, joilla suun kautta syöminen ja juominen ovat joko vaikeutunutta tai mahdotonta, kuten esimerkiksi suun ja kaulan alueen syöpiä tai neurologista sairautta, kuten ALS-tautia sairastavat potilaat.

Kauanko Nenämahaletku voi olla?

Nenämahaletkun tai nenäohutsuoliletkun asettaminen Nenämahaletkun ja nenäohutsuoliletkun asettaminen ei vaadi kirurgista toimenpidettä ja ne on tarkoitettu lyhytaikaiseen, korkeintaan 6–8 viikon letkuruokintaan mahalaukkuun.

Kuka saa laittaa Nenämahaletkun?

3.1 Nenämahaletkun käyttöaiheet akuuttihoitotyössä Nenämahaletkun asettaa lääkäri tai sairaanhoitaja (Huokuna ym. 2017).

Kuka saa vaihtaa PEG-letkun?

Potilaat voivat vaihtaa PEG-letkun itse, mikäli potilaan toimintakyky sen mahdollistaa ja riittävä osaaminen PEG-letkun vaihtoon on varmistettu hoitavassa yksikössä. Lisäksi potilaita, joilla on käytössään PEG-letku, voi tulla vastaan esimerkiksi hoivakodeissa.

Milloin Letkuravitsemusta käytetään?

Enteraalista letkuravitsemusta tarvitaan, jos potilaan ravinnonsaanti suun kautta ei ole mahdollista tai se on vähentynyt esimerkiksi suun ja ruuansulatuskanavan infektioiden vuoksi, säde- ja sytostaattihoitojen, anoreksian, pahoinvoinnin, sekavuuden, heikkouden tai tajuttomuuden vuoksi.

Mitä tarkoittaa enteraalinen ravitsemus?

Enteraalisella ravitsemuksella tarkoitetaan täydennysravintovalmisteiden tai letkuruokinnan antamista maha-suolikanavaan. Se pyritään toteuttamaan aina, kun se on mahdollista – myös välittömästi suolileikkauksen jälkeen ja tehohoitopotilailla.

Mitä lääkkeitä ei saa annostella PEG-letkun kautta?

PEG-letkun kautta ei antaa sellaisia lääkkeitä, joita ei voi murskata tai jauhaa. Resoriblettitabletit ja bukkaalitabletit on tarkoitettu sulamaan suussa ja imeytymään suun limakalvoilta. Niiden teho muuttuu tai estyy, mikäli ne annetaan jauhettuina letkun kautta.