Mitä on pääomasijoittaminen?

Pääomasijoittaminen on ammattimaista sijoitustoimintaa, jonka kohteena ovat yksityiset yhtiöt. Toiminnan rahoittamisen lisäksi pääomasijoittaja tukee ja kehittää kohdeyhtiötä tiiviissä yhteistyössä yhtiön johdon kanssa. Tavoitteena on kasvattaa yrityksen arvoa siten, että arvonnousu hyödyttää kaikkia osakkeenomistajia.

Mitä tekee pääomasijoitusyhtiö?

Pääomasijoitusyhtiö on sellainen oikeushenkilö, jonka pääasiallista ja säännöllistä liiketoimintaa on pääomasijoituksia tekevän rahaston hoitaminen tai jonka vakiintunutta ja säännöllistä liiketoimintaa on pääomasijoitusten tekeminen omasta taseestaan.

Mitä on Private Equity?

Private equity (suom. yksityinen pääoma) on rahoituksen alan omaisuusluokka, joka koostuu pääoma-arvopapereista, jotka eivät ole julkisesti noteerattuja pörssissä. Private equity tarkoittaa joko Venture Capital -sopimuksia tai LBO:ta eli leveraged buyoutia.

Mikä on Venture Capital?

Venture capital -sijoittaminen on pääomasijoittamista, jossa sijoituskohteet ovat usein alkavan vaiheen teknologiavetoisia yrityksiä eli startupeja. Alkavalla vaiheella tarkoitetaan yritystä, jolla ei välttämättä ole vielä myytävää tuotetta tai palvelua, mutta heillä on idea sellaisesta.

Mikä on Pääomarahoitus?

Pääomarahoitus. Pääomarahoitus tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että sijoittaja sijoittaa pääomaa yritykseen. Vastineeksi rahoituksesta sijoittaja voi saada omistusosuuden siitä yhtiöstä, jonne hän on sijoittanut rahaa.

Voiko yritys sijoittaa rahastoihin?

Kuinka yritys voi aloittaa sijoittamisen rahastoihin tai osakkeisiin? Mietitkö voiko yritys sijoittaa? Yritys voi sijoittaa esimerkiksi osakkeisiin, rahastoihin, ETF:iin, strukturoituihin tuotteisiin ja joukkolainoihin. Rahastoissa rahat sijoitetaan korko- ja osakemarkkinoille.

Mikä on Private Equity rahasto?

Private equity eli yksityinen pääoma on avointen markkinoiden ulkopuolinen vaihtoehtoinen omaisuusluokka, jossa rahastot ja sijoittajat sijoittavat suoraan yritysten osakkeisiin tai osallistuvat tällaisten yritysten ostamiseen.

Mikä on Buyout rahasto?

Pääomasijoitukset jaetaan usein venture capital – ja buyout -sijoituksiin. Venture Capital -sijoitukset kohdistuvat usein varhaisessa vaiheessa olevien yhtiöiden rahoittamiseen. Buyout-sijoitusten tavoitteena on sen sijaan kannattavien ja kassavirtaa tuottavien yhtiöiden jalostaminen, kasvattaminen ja kehittäminen.

Mistä pääoma muodostuu?

Pääoma koostuu omasta ja vieraasta pääomasta. Vierasta pääomaa ovat yrityksesi saamat lainat ja omaa kaikki muu pääoma. Ne tasapainottavat toisiaan, ja siksi yrityksen pääomarakenteeseen kannattaa sisältyä molempia. Sopivin pääomarakenne on yrityskohtainen.

Mitä piirteitä liittyy omaan pääomaan?

Oma pääoma koostuu yritykseen sijoitetusta pääomasta, arvonkorotuksista ja yritykseen kertyneistä voittovaroista, joita ei ole maksettu esimerkiksi osinkoina yritykseen sijoittaneille. Oman pääoman määrä näkyy yrityksen taseen vastattavaa-puolella. Oma pääoma on yrityksen puskuri riskejä vastaan.