Mitä on työ ergonomia?

Ergonomia tarkoittaa työpisteen rakenteiden, työvälineiden, kalusteiden ja työmenetelmien kehittämistä ihmisten ominaisuuksien, toimintojen ja kykyjen mukaisiksi. Ergonomian avulla parannetaan ihmisen turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestelmien häiriötöntä ja tehokasta toimintaa.

Mikä on organisatorinen ergonomia?

Organisatorinen ergonomia keskittyy organisaatiotason ratkaisuihin, jotka koskevat työprosesseja ja työyhteisötason järjestelyjä. Henkilömitoituksen, työn tauotuksen ja työajan suunnittelussa on kyse organisatorisesta ergonomiasta.

Mitä on ergonomia hoitotyössä?

Ergonomia hoitotyössä tarkoittaa tekniikan, toiminnan, toimintajärjestelmien, työtilojen ja työympäristön sekä työtapojen sovittamista ja kehittämistä sinun ja työsi kannalta niin, että työturvallisuutesi, terveytesi, hyvinvointisi ja työtehosi paranee.

Mikä on kognitiivinen ergonomia?

Kognitiivinen ergonomia keskittyy työn kognitiiviseen eli tiedolliseen puoleen, kuten havaitsemisen, muistamisen, oppimisen, kielellisten toimintojen ja päätöksenteon vaatimuksiin sekä kognitiivisesti kuormittaviin työolosuhteisiin.

Kuka vastaa ergonomiasta työssäsi?

Työnantajan yleisen huolehtimisvelvoitteen mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijöiden terveydestä työssä. Näin ollen myös työnteon ergonomisuuden varmistaminen kuuluu työnantajan vastuulle. Tämä velvollisuus huolehtia ergonomiasta ulottuu koko organisaation alueelle.

Mikä on hyvä ergonomia?

Hyvä ergonomia on taukojumppaa, oikeita työasentoja ja kunnon yöunia, mutta myös oikeilla välineillä on merkitystä, korostaa työterveyden professori. Ergonomia etsii työn tekemisen ja ihmisen terveyden ihanteellista yhteispeliä. Etsimistä riittää, sillä työ ja työvälineet muuttuvat jatkuvasti.

Mitä Fyysinen ergonomia tutkii?

Fyysinen ergonomia keskittyy fyysisen toiminnan sopeuttamiseen ihmisen anatomisten ja fysiologisten ominaisuuksien mukaisiksi. Fyysinen ergonomia ilmenee fyysisen työympäristön, työpisteiden, työvälineiden ja työmenetelmien suunnittelussa.

Miten ergonomia vaikuttaa työturvallisuuteen?

Ergonomia palvelee työsuojelun tavoitteita ja puuttuu haitalliseen fyysiseen ja psykososiaaliseen kuormitukseen. Hyvät ja sujuvat työprosessit ja olosuhteet tukevat ihmisen toimintaa, vähentävät inhimillisiä virheitä ja työtapaturmia ja edistävät näin työturvallisuutta.

Mitä hyötyä hyvästä ergonomiasta on ihmiselle?

Hyvästä ergonomiasta on hyötyä kaikille. Hyvällä ergonomialla voit ehkäistä esimerkiksi rasituksesta aiheutuvien vammojen ja sairauksien syntymistä. Ergonomiasta huolehtiminen lisää voimavarojasi ja selviydyt paremmin arjessasi.

Miten voi parantaa ergonomiaa?

Vaihda asentoa kahden tunnin välein. Käytä omaa mielikuvitustasi. Investoi tarvittaessa. Valitse oikeat jalkineet. Pistä reppu selkään. Ota käyttöön apuvälineet. Tarkkaile työtapojasi.