Mitä ovat talousrikokset?

Talousrikokset ovat yritysten tai yhteisöjen toiminnassa tapahtuvia rikoksia, joilla tavoitellaan taloudellista hyötyä. Talousrikokseksi katsotaan myös muu hyötymistarkoituksessa tehty rikos, jolla on kytkös liiketoimintaan.

Mitä on talousrikollisuus?

Yleisin talousrikos on veropetos Tyypillisiä talousrikoksia ovat vero-, kirjanpito-, ja velallisen rikokset. Näiden lisäksi talousrikostutkinnassa tutkitaan muun muassa petoksia, kavalluksia, arvopaperimarkkinarikoksia, ympäristö- ja elintarvikerikoksia, yrityssalaisuusrikoksia, työrikoksia ja työperäistä ihmiskauppaa.

Kuka tutkii talousrikoksia?

Tulli tutkii talousrikosepäilyt, jotka kuuluvat sen toimivaltaan. Talousrikoksella tarkoitetaan laillisen liiketoiminnan yhteydessä tehtyä taloudellisen edun tavoitteluun tähtäävää rikosta.

Mikä on veropetos?

Rikoslaissa on säädetty veropetos rikosoikeudellisesti rangaistavaksi teoksi. Veropetoksessa pyritään vaikuttamaan maksettavien verojen määrään laittomin keinoin. Aina veron välttämisessä ei ole kysymys rikollisesta toiminnasta. Verovelvollisella on lähtökohtaisesti oikeus päättää, miten toimintansa järjestää.

Mikä on harmaa talous?

Työsuojeluviranomaisen näkökulmasta harmaa talous tarkoittaa sitä, että yritykset yrittävät hankkia itselleen taloudellista etua laiminlyömällä niille kuuluvia lakisääteisiä maksuja ja velvoitteita. Harmaata taloutta ovat myös pimeä työnteko ja sosiaalietuuksien väärinkäytökset.

Mitä haittaa on harmaasta taloudesta?

Harmaaseen talouteen liittyvä rikollisuus aiheuttaa taloudellisia menetyksiä yhteiskunnalle, kun veroja ja veroluonteisia maksuja jää saamatta. Verotulojen menetysten lisäksi harmaa talous heikentää kilpailuneutraliteettia eli vaikeuttaa laillisesti toimivien yrittäjien toimimista kilpailun vääristyessä.

Onko pimeä työ laitonta?

Työnantajan tulisi maksaa eläkevakuutusmaksut kaikesta työstä. Työeläkettä kertyy vain rekisteriin merkittyjen palkkojen perusteella. Pimeän palkan maksaminen tai vastaanottaminen on laitonta. Pimeää työtä tarjoava työnantaja ei maksa eläkevakuutusmaksuja eikä yleensä huolehdi työsuojelusta tai tapaturmavakuutuksesta.

Kauanko kuulustelut kestää?

Jos poliisi kuulustelee esimerkiksi rikoksen uhria, kuulustelu voi kestää enintään 6 tuntia. Poliisi voi kuulustella rikoksesta epäiltyä enintään 12 tuntia päivässä. Erityistapauksessa kuulustelu voi kestää 24 tuntia. Sen jälkeen kuulusteltava ihminen on vapaa tai poliisi täytyy pidättää hänet.

Kauanko esitutkinta voi kestää?

Vähäisemmissä rikoksissa (vanhenemisaika 2 vuotta), esitutkinta kestää tyypillisesti 1-1,5 vuotta. Törkeämmät rikokset (joiden vanhenemisaika olisi pitempi, esim 5 vuotta) menevät nimittäin ohitse ja ne tutkitaan nopeammin.

Millä aloilla esiintyy harmaata taloutta?

Harmaata taloutta esiintyy kaikilla toimialoilla. Etenkin työvoimavaltaiset ja paljon alihankintaa sisältävät toimialat ovat alttiita harmaan talouden ilmiöille. Monet viranomaiset tekevät yhteistyötä harmaan talouden torjunnassa, esim. työsuojeluviranomainen, verohallinto, poliisi ja tulli.