Mitä tarkoittaa Long Johns?

pitkät kalsarit {mon.}

Mitä tarkoittaa Length?

pituus {subst.}

Mitä tarkoittaa hours?

tunnit {mon.}

Mitä tarkoittaa Short?

Lyhyeksi myynti (myös shorttaus engl. short-selling tai pelkkä short, ylimyynti) tarkoittaa arvopapereiden myymistä, vaikka ei omistakaan niitä. “Lyhyt” on oikeastaan käännösvirhe, sillä se tulee englannin sanasta short, joka ei tässä tarkoita lyhyttä vaan vajaata. Sana ei viittaa operaation ajalliseen kestoon.

Mitä tarkoittaa meanwhile?

samaan aikaan {adv.}

Mitä tarkoittaa long time no see?

Long time, no see. Siitä on niin kauan.

Mitä tarkoittaa uuras?

Uuras on suomalainen miehen etunimi. Se perustuu ahkeraa tarkoittavaan adjektiiviin uuras. Yrjö Karilas suositteli nimeä vuonna 1919, ja nimi oli almanakassa 14. kesäkuuta vuosina 1929–1949.

Mitä tarkoittaa Jam?

jam [jammed|jammed] {verbi} häiritä [häiritsen|häirinnyt] {v.} iskeä [isken|iskenyt] {v.} tunkea [tungen|tunkenut] {v.} juuttua [juutun|juuttunut] {v.}

Miten toimii Long Short strategia?

Long/short-strategiassa sijoittaja pyrkii hyötymään kahden tai useamman instrumentin välisestä kurssierosta. Niinpä long/short-sijoittaja ottaa näkemystä aina vähintään kahteen sijoituskohteeseen, odottaen ainakin yhden instrumentin kurssinousua (long) suhteessa toisen instrumentin kurssiin (short).

Mitä Midget tarkoittaa?

A normally proportioned person with small stature, usually defined as reaching an adult height less than 4’10”. (sometimes derogatory) Any short person.