Mitä tekee aluepäällikkö?

Aluepäällikkönä vastaat omasta alueestasi sisältäen kaikki myymälät ja iiden toiminnot. Toimit suorana esihenkilönä alueesi myymäläpäälliköille ja olet vastuussa tavoitteiden täyttymisestä alueellasi.

Paljonko palvelupäällikkö tienaa?

Palkka oli kuntasektorilla 4 595 € (662 yksittäistä palkkaa), valtiolla 4 718 € (167 yksittäistä palkkaa) ja yksityisellä sektorilla 4 421 € (3332 yksittäistä palkkaa). Keskipalkka perustuu koko maan palkkatietoihin vuodelta 2021.

Mikä on Myymäläpäällikön palkka?

Keskimääräinen kuukausipalkka tehtävänimikkeelle Myymäläpäällikkö on 3 495 euroa kuukaudessa. Palkka oli yksityisellä sektorilla 3 495 € (3322 yksittäistä palkkaa). Keskipalkka perustuu koko maan palkkatietoihin vuodelta 2021. Keskipalkka kasvoi 138 € (4,1 %) vuodesta 2020 vuoteen 2021.

Paljonko myyntijohtaja tienaa?

Keskimääräinen kuukausipalkka tehtävänimikkeelle Myyntijohtaja on 6 918 euroa kuukaudessa. Palkka oli yksityisellä sektorilla 6 918 € (1373 yksittäistä palkkaa). Keskipalkka perustuu koko maan palkkatietoihin vuodelta 2021.

Paljonko aluepäällikkö tienaa?

Keskimääräinen kuukausipalkka tehtävänimikkeelle Aluepäällikkö on 5 348 euroa kuukaudessa. Palkka oli kuntasektorilla 4 799 € (50 yksittäistä palkkaa) ja yksityisellä sektorilla 5 366 € (1582 yksittäistä palkkaa). Keskipalkka perustuu koko maan palkkatietoihin vuodelta 2021.

Paljonko hyvätuloinen tienaa?

Hyvätuloisen raja –Hyvätuloisten tyypilliset alat Tämä ikäryhmä tienaa Suomessa keskimäärin 4 186 euroa kuukaudessa. Tilastokeskuksen mukaan miehet tienaavat Suomessa keskimäärin 3 848 euroa kuukaudessa, kun taas naiset tienaavat keskimäärin 3 214 euroa kuukaudessa.

Paljonko majuri tienaa?

Keskimääräinen kuukausipalkka tehtävänimikkeelle Majuri on 5 962 euroa kuukaudessa. Palkka oli valtiolla 5 962 € (87 yksittäistä palkkaa). Keskipalkka perustuu koko maan palkkatietoihin vuodelta 2021. Keskipalkka kasvoi 70 € (1,2 %) vuodesta 2020 vuoteen 2021.

Mikä on Suomen yleisin palkka?

Tilastokeskuksen tuoreimmat luvut ovat lokakuussa julkaistut vuoden 2021 ennakkotiedot. Niiden mukaan suomalaisen kokopäiväisen työntekijän keskimääräinen kuukausipalkka on 3 656 euroa. Keskimääräinen ansio taas on 3 734 euroa. Ansiot ovat nousseet 81 euroa vuoden 2020 keskiansioon verrattuna.

Mikä on yleisin palkka?

Tilastokeskuksen tuoreen katsauksen mukaan vuonna 2021 kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden keskiarvo oli 3 734 euroa. Kokonaisansioiden mediaani eli keskimmäinen palkka oli 3 314 euroa. Miehillä kokonaisansioiden mediaani oli 3 663 euroa ja naisilla 3 034 euroa.

Paljonko ekonomisti tienaa?

Ekonomien palkat Ekonomien mediaanipalkka yksityisellä sektorilla oli 5 520 euroa, järjestösektorilla 5 184 euroa, valtiolla 5 098 euroa ja kunnalla työskentelevillä 5 000 euroa kuukaudessa. Helsingin talousalueella mediaanipalkka oli 5 720 euroa ja muualla Suomessa 4 970 euroa kuukaudessa.