Mitä tilinpäätöksen julkisuus tarkoittaa?

Julkisuus tarkoittaa, että jäljennös tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta lähetetään rekisteröitäväksi kaupparekisteriin Patentti-​ ja rekisterihallitukseen. Rekisteröinnin jälkeen jokaisella on oikeus saada tietoja yrityksen tilinpäätöksistä.

Onko yrityksen taloustiedot julkisia?

Tilinpäätös sisältää ainakin tuloslaskelman, taseen, liitetiedot sekä kirjanpito- ja aineistoluettelon. Kaupparekisteriin päätyvät tilinpäätöstiedot ovat julkisia.

Onko toiminimen taloustiedot julkisia?

Tilinpäätökset ovat pääsääntöisesti julkisia. Ne julkistetaan yleensä antamalla jäljennös tilinpäätöksestä patentti- ja rekisterihallitukselle rekisteröitäviksi. Rekisteröityyn tilinpäätökseen saa kuka hyvänsä tutustua.

Mitä tarkoittaa yksinkertainen kirjanpito?

Yhdenkertaiseen kirjanpitoon merkitään liiketapahtumina saadut tulot sekä maksetut menot, korot ja verot. Myös tavaroiden ja palvelujen oma käyttö on merkittävä liiketapahtumina kirjanpitoon. Yhdenkertainen kirjanpito on aina maksuperusteista eli menot ja tulot kirjataan sille päivälle, jona maksu tapahtuu.

Mitä julkisuus tarkoittaa?

public sphere, saks. Öffentlichkeit) voidaan nähdä olevan sosiaalisen elämän alue, jonne kokoonnutaan saamaan tietoa, keskustelemaan ja tunnistamaan yhteiskunnan ongelmia ja vaikuttamaan poliittiseen toimintaan.

Onko tilinpäätös julkinen?

Osuuskunnan ja osakeyhtiön tilinpäätökset ovat julkista tietoa. Myös henkilöyhtiön, jossa vastuunalaisena yhtiömiehenä on osakeyhtiö, tilinpäätös on julkinen. Julkisuus tarkoittaa että tilinpäätös on ilmoitettava julkistettavaksi kaupparekisteriin.

Onko liikevaihto julkinen?

Bruttotulos tarkoittaa, että yritys esittää tuloslaskelmassaan yhteenlaskettuna eränä liikevaihdon, valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutoksen, valmistuksen omaan käyttöön, liiketoiminnan muut tuotot sekä materiaalit ja palvelut. Näin yrityksen liikevaihto ja osa sen kulutiedoista ei tule julkiseksi.

Onko tuloslaskelma julkinen?

Tilinpäätökset ovat laajasti julkisia. Kaikkien osakeyhtiöiden on julkistettava tilinpäätöksensä lähettämällä siitä jäljennös Patentti- ja rekisterihallitukselle rekisteröintiä varten. Sieltä kuka tahansa voi saada jäljennöksen tilinpäätöksestä. Tilinpäätöksiä löytyy myös yritysten internet-sivuilta.

Onko taloyhtiön tilinpäätös julkinen?

Vaikka asunto-osakeyhtiöiden tilinpäätöstiedot eivät ole automaattisesti julkisia eli tilinpäätöstietoja ei tarvitse toimittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH), on asunto-osakeyhtiöiden kuitenkin pyynnöstä annettava jäljennös tilinpäätöksestä.

Onko kirjanpito pakollinen?

Kirjanpito on jokaisen yrittäjäksi ryhtyvän pakollinen velvoite, joka on järjestettävä kuntoon jollain tavalla. Yksinkertaisimmillaan kirjanpito tarkoittaa kaikkien yritystoimintaasi liittyvien tulojen ja menojen tallentamista ja kirjaamista luotettavaan muotoon.