Miten sähköposti lähetetään edelleen?

Avaa Gmail tietokoneella. Valitse haluamasi sähköpostit. Valitse Lisää Lähetä edelleen liitteenä. Lisää Vastaanottaja-kenttään haluamasi vastaanottajat. Lisää aihe. Kirjoita viestisi. Napauta alareunasta Lähetä.

Saako esimies lukea sähköpostit?

Työntekijän sähköpostiviestejä ei saa avata ilman lupaa. Työnantajalla on oikeus hakea esille tai avata työntekijän henkilökohtaiseen työsähköpostiin tulleita tai siitä lähteneitä viestejä ainoastaan laissa yksityisyyden suojasta työelämässä säädettyjen edellytysten täyttyessä.

Saako toisen sähköpostin välittää eteenpäin?

Sähköpostiviestin lähettäjä tai vastaanottaja saa siis julkaista sähköpostiviestin, kunhan viesti ei loukkaa kenenkään yksityiselämää, eikä se sisällä jonkin lain mukaisesti salassapidettävää tietoa.

Saako esimies kertoa irtisanomisesta?

Näin ollen, kun työnantajalle ei ole asetettu työsopimuslaissa velvollisuutta olla kertomatta ulkopuolisille entisen työntekijänsä työsuhteen päättymisen syytä, saa työnantaja kertoa tämän syyn vapaasti kysyttäessä ja muutenkin.

Saako työnantaja tutkia puhelimen?

Työnantajalla on myös oikeus asettaa haluamansa puhelunesto. Esto voidaan asettaa esimerkiksi palvelunumeroihin. Työnantajalla on oikeus tarkastaa puhelinmaksut noudattaen lain sähköisen viestinnän palveluista määräyksiä. Teleyritys ei yleensä saa antaa puhelinlaskun puhelutietoja ulkopuolisille.

Saako esimies kysyä terveystietoja?

Työnantajalla on oikeus käsitellä työntekijän terveydentilaa koskevia tietoja, jos tiedot on kerätty työntekijältä itseltään tai hänen suostumuksellaan muualta. Mikäli työntekijä suostuu tietojen hankintaan muualta kuin itseltään, tulee tällaisen suostumuksen olla kirjallinen.

Mitä eroa on sähköpostin vastaanottajalla kopion saajalla sekä Piilokopion saajalla?

Kopio-kenttään (Cc) kirjoitat niiden osoitteet, joille haluat viestisi vain tiedoksi. Yleisen sähköpostietiketin mukaan Cc-viestin saajan ei tarvitse vastata viestiin. Piilokopio-kenttään (Bcc) kirjoitat ne viestin saajat, joiden et halua näkyvän muille vastaanottajille.

Saako toisen tekstiviestejä julkaista?

Perustuslain mukaan kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestinnän salaisuus on loukkaamaton. Kirjesalaisuus suojaa viestin lähettäjää ja vastaanottajaa ulkopuolisen selonotolta. Näin ollen laki ei kiellä jakamasta viestiä, jonka osapuolena itse on.

Saako toisen kirjeitä lukea?

Kirjeiden, puheluiden ja muiden luottamuksellisten viestien salaisuus on turvattu jokaiselle perusoikeutena. Toiselle tarkoitetun kirjeen avaaminen voikin täyttää rikoksen tunnusmerkistön. Rikosnimikkeenä on tällöin viestintäsalaisuuden loukkaus. Viestintäsalaisuuden loukkauksesta säädetään Suomen rikoslaissa.

Onko esimiehellä vaitiolovelvollisuus?

Muista, että esimiestä sitoo vaitiolovelvollisuus työntekijöiden asioista ja luottamukselliset asiat pidetään luottamuksellisina niin työaikana kuin vapaallakin.