Miten veronkorotus lasketaan?

Veronkorotuksen määrä Veronkorotus lasketaan kaavamaisesti: se on 0,5–10 % lisätystä tulosta eli siitä tulosta, joka olisi laiminlyönnin vuoksi jäänyt verottamatta. Lisätty tulo voi olla seurausta esimerkiksi siitä, että olet jättänyt tulon ilmoittamatta tai vaatinut veroilmoituksessa vähennystä aiheettomasti.

Onko veronkorotus vähennyskelpoinen?

Aiemmin veronkorotus saattoi olla vähennyskelpoinen, jos vero, johon korotus liittyi, oli vähennyskelpoinen (esim. varainsiirtovero). Vuoden 2006 alusta lähtien veronkorotukset ovat aina vähennyskelvottomia.

Mikä on veronkorotus?

Veronkorotuksella tarkoitetaan rangaistusluontoista maksua, joka voidaan määrätä, mikäli verovelvollinen on antanut veroviranomaiselle virheellistä tai valheellista tietoa verotuksen kohteeksi tulevasta tulostaan taikka omaisuudestaan.

Meneekö Viivästyskorosta veroa?

Veronlisäys, viivekorko, viivästyskorko ja huojennettu viivästyskorko eivät ole tuloverotuksessa veronalaista tuloa eivätkä vähennyskelpoista menoa.

Voiko verotusta korjata?

Verotusta voi oikaista vielä jälkikäteen. Uudet verotuspäätökset vuodelta 2022 saapuvat yksityishenkilöille satunnaisessa järjestyksessä, viimeiset lokakuun 2023 loppuun mennessä. Tarkista päätös huolella, sillä vielä ehdit korjata mahdolliset virheet. Löydät oman verotuspäätöksesi sähköisestä Omavero-palvelusta.

Mitä tapahtuu jos veroilmoitus myöhästyy?

Perillä määräpäivänä Veroilmoituksen pitää olla perillä määräpäivänä. Huomioi tämä erityisesti, jos annat tietoja postitse paperilomakkeella. Jos annat veroilmoituksen myöhässä, joudut yleensä maksamaan 50 euron myöhästymismaksun.

Milloin ei tarvitse maksaa veroja?

Kuluvana vuonna palkansaajan ei tarvitse maksaa lainkaan tuloveroa, jos vuositulot jäävät alle 15 000 euron. Eläkkeistä tuloveroa peritään vain, jos eläkkeen määrä ylittää 11 600 euroa vuodessa.

Milloin veroilmoituksen jättöpäivä 2023?

OSAKEYHTIÖ: Eräpäivä vuonna 2023 on 4 kk:n kuluessa tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien. Suurimmalla osalla tilikausi on kalenterivuosi, jolloin veroilmoituksen jättöpäivä on huhtikuun lopussa. AVOIMET YHTIÖT JA KOMMANDIITTIYHTIÖT: Vuonna 2023 yrityksen veroilmoitus on palautettava 3.4.2023 mennessä.

Mitä jos maksaa liian vähän veroja?

Jos olet maksanut vuoden aikana liian vähän veroja, sinun pitää maksaa puuttuva osuus jäännösverona eli mätkyinä. Näet kaikki maksamiseen tarvittavat tiedot saamastasi verotuspäätöksestä tai OmaVerosta – tilinumeron, viitenumeron, jäännösveron määrän ja eräpäivän.

Mikä on viivästyskorko 2023?

Korkolain (633/1982) 12 §:n mukainen viitekorko ajanjaksona 1.7. –31.12.2023 on 4 %. Viivästyskorko tänä ajanjaksona on 11 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 §:n mukaisella 7 prosenttiyksikön lisäkorolla).