Meneekö elatusmaksuista veroa?

Elatuslahjat jäävät perintö- ja lahjaverotuksen ulkopuolelle. Niillä voi verovapaasti tukea kenen tahansa elatusta, kasvatusta ja koulutusta.

Voiko elatusmaksut vähentää verotuksessa?

Voit saada elatusvelvollisuusvähennyksen, jos maksat lapsestasi elatusapua. Elatusavusta täytyy olla sosiaalilautakunnan vahvistama sopimus tai tuomioistuimen päätös.

Onko elatusapu verotettavaa tuloa?

Elatustuki on verotonta tuloa. Elatusavun ja elatustuen määrä vaihtelee vuosittain. Se tarkistetaan elinkustannusindeksillä.

Milloin ei tarvitse maksaa elatusapua?

Elatusapua on suoritettava kuukausittain etukäteen, jollei toisin ole sovittu tai määrätty. Elatusapu voidaan vahvistaa suoritettavaksi eri määräisenä eri ajanjaksoilta. Velvollisuus suorittaa elatusapua päättyy, kun lapsi täyttää kahdeksantoista vuotta, jollei toisin ole sovittu tai määrätty.

Onko pakko maksaa elatusmaksuja?

Lain mukaan vanhemmille on pakollista huolehtia lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta tai jos lapsi ei asu pysyvästi vanhemman luona, lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua. Elatusapu voidaan vahvistaa sopimuksella tai viime kädessä tuomiolla.

Voiko elatusmaksuja joutua maksamaan takautuvasti?

Lapsen elatusapua voi vaatia takautuvasti vain rajatuissa tapauksissa. Jos vanhemmat pääsevät asiasta sopimukseen, ei ole toki mitään estettä sille, että elatusvelvollinen maksaa elatusapua myös takautuvasti.

Kuka maksaa elatusapua?

Vanhemmat vastaavat lapsensa elatuksesta kykynsä mukaan, pääsääntöisesti 18 ikävuoteen asti. Se vanhempi, jonka luona lapsi ei asu, on velvollinen maksamaan lapselle elatusapua. Elatusvelvollinen maksaa elatusavun lapsen edustajan tilille.

Miten varallisuus vaikuttaa Elatusmaksuihin?

Miten varallisuus vaikuttaa elatusmaksuihin? Joskus vanhemman varallisuus saattaa vaikuttaa lapsen elatusavun määrään, mutta se on silti harvinaista. Jos vanhemmalla on huomattava varallisuus, mutta ei lainkaan tuloja, ei siis edes pääomatuloja, nollasopimuksia ei voi vahvistaa maksukyvyttömyyden perusteella.

Voiko elatusapua saada takautuvasti?

Hakuaika. Voit hakea tukea takautuvasti enintään 3 kuukaudelta. Sitä aikaisemmalta ajalta Kela myöntää tuen vain erityisistä syistä.

Milloin elatusapu vanhenee?

Elatusapuvelka vanhenee 5 vuodessa. Maksa aina elatusavun oikeaa, vuosittain indeksillä tarkistettua määrää. Jos Kela maksaa lapsesta erotuselatustukea, Kela ilmoittaa uuden elatusavun määrän sinulle kirjeellä.