Mitä tehdä jos isä ei maksa elatusmaksuja?

Jos vanhemmalta ei saada elatusapua, voidaan hakea Kelalta elatustukea, jonka tarkoituksena on turvata lapsen elatus elatusavun maksamisen laiminlyönnin kohdalla. Jos vahvistettua elatusapua ei siis makseta, on hyvä kääntyä Kelan puoleen ja hakea elatustukea.

Kummalle vanhemmalle lapsilisä kuuluu?

Jos vanhemmat eivät asu yhdessä, vanhemmat voivat sopia siitä, kummalle lapsilisä maksetaan. Jos vanhemmat eivät pääse sopimukseen asiasta, niin maksetaan lapsilisä sille vanhemmalle, jonka luona lapsi asuu ja joka pääasiallisesti huolehtii lapsen hoidosta ja kasvatuksesta.

Voiko isä hakea lapsilisää?

Lapsilisä voidaan siis maksaa myös etävanhemmalle. Jos perheessä on esimerkiksi kaksi lasta, joista toinen asuu äidillä ja toinen isällä, vanhemmat voivat sopia keskenään, miten lapsilisät haetaan. Jompikumpi voi hakea lapsilisää molemmista lapsista tai vain toisesta.

Kenellä on oikeus lapsilisään?

Kuka saa lapsilisää? Kela maksaa lapsilisää alle 17-vuotiaista lapsista. Lapsilisää voi saada lapsen syntymää seuraavan kuukauden alusta. Lapsilisä maksetaan normaalisti äidille tai isälle tai muulle lapsen hoidosta vastuussa olevalle aikuiselle.

Onko isän pakko maksaa elatusmaksuja?

Lain mukaan vanhemmille on pakollista huolehtia lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta tai jos lapsi ei asu pysyvästi vanhemman luona, lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua. Elatusapu voidaan vahvistaa sopimuksella tai viime kädessä tuomiolla.

Saako lapsi itse päättää kumman vanhemman luona asuu?

Lapsen mielipide on selvitettävä ja otettava huomioon, mikäli se on lapsen ikään ja kehitystasoon nähden mahdollista. Lähtökohtaisesti on katsottu, että 12-vuotias voi päättää itse, kumman vanhemman luona tämä asuu, mikäli se on lapsen edun mukaista.

Voiko toinen vanhempi muuttaa lapsen osoitteen?

mikäli lapsenne on teidän molempien yhteishuollossa, on huoltajien tehtävä lasta koskevat päätökset lähtökohtaisesti yhdessä. Mikäli olette molemmat lapsen huoltajia, et lähivanhempanakaan voi yksipuolisesti päättää lapsen laillisen asunpaikan muutoksesta. Käytännössä tarvitset siis etävanhemman suostumuksen muuttoon.

Voiko lapsilisää hakea takautuvasti?

Lapsilisää voidaan maksaa takautuvasti enintään 6 kuukaudelta siitä, kun hakemus on jätetty. Jos olet hakenut lapsilisää syntymässä olevasta lapsesta, saat päätöksen lapsilisästä vasta lapsen syntymän jälkeen. Päätös annetaan lapsen syntymää seuraavan kuukauden aikana.

Paljonko on lapsilisän yksinhuoltajakorotus?

Lapsilisän yksinhuoltajakorotusta on korotettu väliaikaisesti. Se nousi viidellä eurolla kuukaudessa vuoden 2023 ajaksi. Korotus on aiemmin ollut 63,30 euroa kuukaudessa, nyt se on 68,30 euroa kuukaudessa. Yksinhuoltajakorotusta saa jokaisesta lapsesta, josta saa lapsilisää.

Pitääkö lapsilisää hakea?

Asiakkaat hakevat yleensä lapsilisää samaan aikaan äitiys- ja vanhempainrahan kanssa. Kela voi antaa päätöksen lapsilisästä kuitenkin vasta sen jälkeen, kun lapsi on syntynyt. Päätös annetaan lapsen syntymää seuraavan kuukauden aikana.