Mikä on kuluttaja?

Kuluttaja. Kuluttaja on yksityinen ihminen, joka hankkii kulutushyödykkeitä pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaan (esim. kotiinsa tai harrastuksiinsa).

Missä asioissa kuluttajaneuvonta auttaa?

Kuluttajaneuvonta auttaa ja sovittelee kuluttajan ja yrityksen välisissä kuluttajaoikeudellisissa ongelmissa. Neuvontaa kuluttajaoikeudellisissa kysymyksissä ja kuluttajan kanssa syntyneen riidan ratkaisemiseksi.

Kuka voi olla kuluttaja?

Kuluttaja voi olla vain luonnollinen henkilö; oikeushenkilöitä, kuten yhdistyksiä, ei katsota kuluttajiksi. Ostajaa voidaan pitää kuluttajana silloin, kun hän hankkii asunnon sekä asumista että elinkeinotoimintaa varten, kunhan asunnon pääasiallinen käyttömuoto on asuminen.

Onko kuluttajaneuvonta ilmaista?

Jos valituksesi yritykselle ei tuota toivomaasi tulosta, ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan. Jos valituksesi yritykselle ei tuota toivomaasi tulosta, ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan. Sieltä saat maksutta opastusta ja sovitteluapua riitatilanteessa.

Mistä kuluttaja saa tarvittaessa apua?

Kuluttajaneuvonnan valtakunnallinen puhelinnumero on 029 553 6901. Numero palvelee valtakunnallisesti arkisin klo 9.00-15.00. Soittaminen neuvontanumeroon maksaa normaalin paikallisverkko- tai matkapuhelun hinnan. Ruotsinkielistä palvelua saa puhelinnumerosta 029 553 6902.

Mitä kuluttaja voi tehdä jos hän huomaa että tuote on virheellinen?

Mikäli tuote on virheellinen, on kuluttajalla tilanteesta riippuen monta tapaa reagoida: hän voi vaatia tavaran korjaamista tai uutta tavaraa virheellisen tilalle, korjata tavaran myyjän piikkiin, vaatia hinnanalennusta, pidättäytyä maksusta tai purkaa kauppa.

Mikä on kuluttajapalvelu?

Kuluttajapalvelulla tarkoitetaan palvelua, jota tarjotaan pääasiassa yksityishenkilöille käytettäväksi vapaa-ajalla, harrastuksissa tai muissa aktiviteeteissa. Kuluttajapalveluita ovat esimerkiksi: huvipuistot ja tivolit. leikkipuistot ja niihin rinnastettavat sisäleikkipaikat.

Milloin kuluttaja voi vaatia tavaran vaihtoa?

Jos tavarassa on virhe, voit valintasi mukaan vaatia tavaran korjaamista tai vaihtamista. Myyjä voi kieltäytyä, jos korjaaminen tai vaihtaminen on mahdotonta tai aiheuttaisi myyjälle kohtuuttomia kustannuksia. Jos virhettä ei oikaista korjaamalla tai tuotteen vaihdolla, voit vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkua.

Mitä tarjouksessa pitää kuluttajalle kertoa?

Markkinoinnissa pitää kertoa kuluttajien kannalta olennaiset tiedot. Hintatietojen täytyy pitää paikkansa. Esimerkiksi mainoksen kuva-, teksti- ja hintatietojen tulee vastata toisiaan. Tavaran tai palvelun yksittäinen hinnan osatekijä ei saa korostua kokonaishinnan kustannuksella.

Mitä palveluja tarjoaa kuluttajaneuvonta?

Kuluttajaneuvonta avustaa ja sovittelee kuluttajan ja yrityksen välisessä riitatilanteessa ja antaa kuluttajille ja yrityksille tietoa kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista, kuten virheen hyvityksestä, sopimuksista ja maksamisesta sekä neuvoo asunto- ja kiinteistökaupan ongelmissa.