Kuka on osakkeenomistaja?

Osakkeenomistaja hallitsee eli asuu huoneistoa, jonka osakkeet hän omistaa. Eli yhtiö omistaa rakennuksen ja osakas osakkeet.

Mitä oikeuksia osakkeenomistajalla on?

Osake tuottaa omistajalleen tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. Osakkeenomistajan oikeuksiin kuuluu saada yhtiön varoja jaettaessa tietty osuus yhtiön varoista. Lisäksi osakkeen omistaminen tuottaa oikeuden yhtiökokoukseen osallistumiseen sekä äänioikeuden yhtiökokouksessa.

Voiko osakkeenomistaja joutua maksamaan?

1 vastaus. Osakkeenomistaja ei vastaa henkilökohtaisesti yhtiön velasta, mutta voi joutua vahingonkorvausvelvolliseksi velkojille, jos hän on myötävaikuttamalla osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen rikkomiseen tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut vahinkoa yhtiön velkojille.

Onko osakkeenomistajat julkista tietoa?

Osakasluettelo on julkinen. Se on lain mukaan pidettävä yhtiön pääkonttorissa jokaisen nähtävänä. Toisin sanoen kuka tahansa yhtiön ulkopuolinenkin henkilö on oikeutettu näkemään osakasluettelon ilman erillistä anomusta.

Onko osakkeenomistaja osakeyhtiön omistaja?

Osakeyhtiö on osakkeenomistajistaan erillinen oikeushenkilö, joka syntyy rekisteröimisellä. Osakkeenomistajat eivät vastaa henkilökohtaisesti yhtiön velvoitteista. Yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin määrätä osakkeenomistajan velvollisuudesta suorittaa erityisiä maksuja yhtiölle.

Mihin osakkeen arvo perustuu?

Osakekurssit eli osakkeiden hinnat vaihtelevat sijoittajien osto- ja myyntihalujen eli kysynnän ja tarjonnan mukaan. Jos yhtiön odotetaan parantavan tulostaan, sen osakkeista kannattaa maksaa enemmän ja kurssi nousee. Päinvastaisessa tilanteessa kurssi laskee. Yleinen talouskehitys vaikuttaa osakemarkkinoihin.

Voiko osakkeen omistaa puoliksi?

Kun useampi kuin yksi henkilö omistaa osakkeen yhdessä, on kyse osakkeen yhteisomistuksesta. Lähtökohta yhteisomistussuhteessa on, että kukin omistaa määräosuuden osakkeesta. Osuudet ovat samansuuruiset, ellei ole jotakin syytä poiketa tästä.

Milloin osakkeenomistaja on oikeutettu osinkoon?

Irtoamispäivä on yleensä yhtiökokousta seuraava päivä. Jos osakkeen omistaa täsmäytyspäivänä (osakasluettelossa on merkintä omistajuudesta), on oikeutettu osinkoon. Täsmäytyspäivä on yleensä 2 päivää yhtiökokouksesta. Päivä, jolloin osinko maksetaan arvo-osuustilin yhteyteen liitetylle Käyttötilille.

Kuka on vastuussa osakeyhtiön veloista?

Osakeyhtiö on vastuun kannalta kaikkein turvallisin yritysmuoto. Osakkeenomistaja ei vastaa henkilökohtaisesti yrityksen veloista. Vastuu rajoittuu sijoitettuun osakepääoman määrään. Osakeyhtiön velasta vastaa siis ainoastaan yhtiö.

Onko hallituksen jäsen vastuussa?

Hallitus on osakeyhtiön toimielin, joka osakeyhtiölain mukaan huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen jäsenillä on vastuu toiminnastaan ja tekemistään päätöksistä.