Mikä on Palkkiopalkka?

Työtuloksen mittana voi olla määrä (määräpalkkio), laatu (laatupalkkio) tai jokin muu tulostekijä. Myyntiprovisio ja tuotantopalkkio ovat tyypillisiä palkkiopalkkoja. Palkkiopalkka perustuu yleensä työ- tai virkaehtosopimukseen.

Mikä on normaali tuntipalkka?

Miesten keskiansio oli 17,4 euroa ja naisten 14,1 euroa tunnilta. Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten kokonaisansio, joka sisältää mm. ylityölisät, oli vuonna 2020 keskimäärin 17,7 euroa tunnilta, miehillä 18,4 euroa ja naisilla 14,6 euroa.

Onko 3500 hyvä palkka?

3500 euron kuukausipalkkaa voidaan pitää hyvänä palkkana työstä, joka ei ole vaativaa eikä vaadi pitkiä työaikoja, mutta vaativammasta ja pidempiä työaikoja vaativasta työstä 3500 euron kuukausipalkkaa voidaan pitää alhaisena.

Mikä on Suomen korkein palkka?

Korkeinta keskipalkkaa tienaavat valtiolle työskentelevät laamannit, eli käräjäoikeuden päällikkötuomarit. Heidän keskimääräinen kuukausipalkka oli 9 794 euroa.

Mikä on alin tuntipalkka?

Suomessa ei ole käytössä vähimmäispalkkaa lakiin kirjattuna euromääräisenä palkkana, vaan laki määrää maksettavaksi tavanomaisen ja kohtuullisen palkan.

Onko palkkio tuloa?

Työkorvauksen saajan verotusta toimitettaessa työkorvaus on pääsääntöisesti saajansa elinkeinotoiminnan tuloa. Jos työkorvauksen saajan ansiotoiminta on hyvin pienimuotoista, työkorvaus on saajansa henkilökohtaista ansiotuloa.

Onko kokouspalkkio palkkatuloa?

Moni taloyhtiö maksaa hallituksen jäsenille kokouspalkkioita kokouksiin osallistumisesta. Palkkiot ovat saajalleen veronalaista palkkatuloa.

Meneekö palkkiosta TyEL?

Mistä TyEL-maksua maksetaan? TyEL-maksu maksetaan niin sanotuista TyEL-palkoista. Alla olevista esimerkeistä ja alasvetovalikoista voit tarkistaa, onko maksamasi palkka, palkkio tai muu korvaus TyEL-palkkaa vai ei.

Mikä on yleisin tuntipalkka?

Tästä tilastosta on julkaistu tuoreempia tietoja. Siirry uusimpaan julkaisuun. Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin tuntipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan mediaaniansio oli vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä 16,8 euroa tunnilta. Miesten keskiansio oli 17,3 euroa ja naisten 14,0 euroa tunnilta.

Mikä on pienin tuntipalkka Suomessa?

Suomessa ei ole käytössä vähimmäispalkkaa lakiin kirjattuna euromääräisenä palkkana, vaan laki määrää maksettavaksi tavanomaisen ja kohtuullisen palkan. Monissa muissa maissa vähimmäispalkat määritetään työehtosopimuksissa jokaiselle alalle erikseen.