Mikä on majurin palkka?

Keskimääräinen kuukausipalkka tehtävänimikkeelle Majuri on 5 962 euroa kuukaudessa. Palkka oli valtiolla 5 962 € (87 yksittäistä palkkaa). Keskipalkka perustuu koko maan palkkatietoihin vuodelta 2021. Keskipalkka kasvoi 70 € (1,2 %) vuodesta 2020 vuoteen 2021.

Mikä on yleisin palkka?

Tilastokeskuksen mukaan suomalaisen palkansaajan mediaanipalkka oli 3 235 euroa kuukaudessa vuonna 2021. Mediaaniansio taas oli 3 314 euroa kuukaudessa. Mediaaniansio on noussut 86 euroa kuukaudessa toissavuodesta. Nämä luvut koskevat vain kokopäiväistä työtä tekeviä.

Mikä on luutnantin palkka?

Keskimääräinen kuukausipalkka tehtävänimikkeelle Luutnantti on 3 932 euroa kuukaudessa. Palkka oli valtiolla 3 932 € (272 yksittäistä palkkaa). Keskipalkka perustuu koko maan palkkatietoihin vuodelta 2021. Keskipalkka kasvoi 69 € (1,8 %) vuodesta 2020 vuoteen 2021.

Paljonko armeijan työntekijä tienaa?

Sotilasalalla miesten mediaanipalkka on 4 632 euroa ja naisilla 3 854 euroa. Ero on peräti 778 euroa kuussa. Palkkaerot kaventuvat kun tarkastellaan upseerien ja aliupseerien palkkoja sukupuolittain. Miespuolisten upseerien mediaanipalkka on 5 199 euroa ja naispuolisten upseerien 5 119 euroa.

Paljonko Alkon myyjä tienaa?

Alkon myyjiä edustavan Alkoholikaupan ammattiliiton puheenjohtajan Pekka Kirjavaisen mukaan Alkon kokoaikaisten työntekijöiden säännöllisen työajan keskipalkka on 2 300 euroa, kun se muualla kaupassa on 1 760 euroa. Kirjavaisen mukaan Alkossa on lisäksi 250 myyjän ryhmä, jonka ansiot nousevat 3 000 euroon.

Paljonko tienaa hitsaaja?

Keskimääräinen kuukausipalkka tehtävänimikkeelle Hitsaaja on 3 318 euroa kuukaudessa. Palkka oli yksityisellä sektorilla 3 318 € (39 yksittäistä palkkaa). Keskipalkka perustuu koko maan palkkatietoihin vuodelta 2021. Keskipalkka kasvoi 568 € (20,7 %) vuodesta 2018 vuoteen 2021.

Mikä on poliisin palkka?

Poliisi-tehtävänimikkeen pienin palkka on 1 600 euroa kuukaudessa ja suurin palkka 25 000 euroa kuukaudessa. Mediaanipalkka on muuttunut −25 650 euroa (-56.4%) viimeisen 4 vuoden aikana.

Paljonko ekonomisti tienaa?

Ekonomien palkat Ekonomien mediaanipalkka yksityisellä sektorilla oli 5 520 euroa, järjestösektorilla 5 184 euroa, valtiolla 5 098 euroa ja kunnalla työskentelevillä 5 000 euroa kuukaudessa. Helsingin talousalueella mediaanipalkka oli 5 720 euroa ja muualla Suomessa 4 970 euroa kuukaudessa.

Mikä on matala palkka?

Tämä tulee ilmi tuoreesta Tilastokeskuksen palkkarakennetilastosta. Viimeisimmät luvut ovat vuodelta 2021. Eroa matalapalkkaisimpaan kymmenykseen on lähes 3 300 euroa tai vielä reilusti sitäkin enemmän. Matalapalkkaisimman kymmenyksen ansiot ovat 2 302 euroa kuukaudessa tai vähemmän.

Onko 3500 hyvä palkka?

3500 euron kuukausipalkkaa voidaan pitää hyvänä palkkana työstä, joka ei ole vaativaa eikä vaadi pitkiä työaikoja, mutta vaativammasta ja pidempiä työaikoja vaativasta työstä 3500 euron kuukausipalkkaa voidaan pitää alhaisena.