Mikä on surun tehtävä?

Suru auttaa hyväksymään menetyksen ja tekee tilaa uusille asioille elämässä. Läheisen ihmisen menetys voi tuntua vievän pohjan koko elämältä ja suru voi kestää vuosia. Menetyksestä toipumiseen vaikuttavat ihmisen elämänkokemukset ja aikaisempi elämäntilanne. Suru auttaa sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen.

Mistä suru tulee?

Surua voi aiheuttaa esimerkiksi läheisen kuolema, työpaikan menettäminen tai parisuhteen päättyminen. Sekä surijan että hänen lähipiirinsä tulee muistaa, että jokainen käsittelee surua eri tavoin ja että suremiselle on annettava aikaa. Suru ei ole sairaus, josta täytyy ”parantua” kiireellä.

Miten kauan suruaika kestää?

Tutkimusten mukaan läheisensä menettäneen akuutein suru on ohi yleensä 6–12 kuukauden kuluttua menetyksestä. Suru jatkuu myös tämän jälkeen, mutta ei enää hallitse koko elämää.

Mikä helpottaa surua?

Vainajan yhteinen muistelu usein lievittää surua, mutta mikäli sureva ei halua puhua, tulee sitäkin kunnioittaa. Usein aito läsnäolo itsessään antaa jo tukea. Myös erilaiset rituaalit kuten hautajaiset ja muistotilaisuus auttavat surun ilmaisussa ja tarjoavat tietyn rakenteen, johon suru kuuluu.

Miten erottaa suru ja masennus?

Surussa korostuvat elämälle tärkeät asiat, depressiossa elämän merkitys häviää. Surevan itsetunto ei ole heikentynyt, mutta vakavasti masentunut kokee itsensä kelvottomaksi. Suru on kykyä, depressio on lamaa. Sekä suru että masennus voivat olla hyvin eritasoisia.

Saako sairaslomaa läheisen kuoltua?

Työntekijällä on oikeus tilapäiseen poissaoloon työstä, jos hänen läsnäolonsa on välttämätön hänen perhettään kohdanneen sairauden tai onnettomuuden vuoksi. Syyn poissaoloon täytyy olla ennakoimaton ja pakottava. Poissaolo ei oikeuta palkkaan.

Onko suru sairaus?

Suru ei ole sairaus. Suru ei ole sairaus, jonka voisi hoitaa pois. Läheisensä äkillisesti menettäneen kuvailemiin oireisiin tulee silti suhtautua vakavasti, sillä menetys voi altistaa fyysisille tai psyykkisille sairauksille, jotka vaativat lääketieteen ammattilaisen apua.

Voiko suru väsyttää?

Myös psyykkinen työ, esimerkiksi suru, ahdistuneisuus tai masennus, saattaa aiheuttaa hyvin kokonaisvaltaista väsymystä.

Miksi kosketus auttaa suruun?

Toisen ihmisen läheisyys ja ihokontakti lohduttavat, lievittävät kipua, luovat toivoa ja tukevat surusta ja stressitilanteista selviytymistä. Vuodepotilaalle kosketus piirtää oman kehon rajat. Se auttaa erottautumaan omaksi itsekseen ja irrottautumaan edes hetkeksi potilaan roolista.

Mitä tunteita ihminen voi kokea surun keskellä?

Surulla on monet kasvot ja se voi ilmentyä monin tavoin, kuten esimerkiksi fyysisinä oireina, väsymyksenä, ahdistuksena, uniongelmina tai päänsärkynä. Elämä voi tuntua merkityksettömältä. Suru voi kutsua muitakin tunteita, ikävää, epätoivoa, syyllisyyttä tai turvattomuutta. Tunteet tasaantuvat vähitellen ajan myötä.