Mikä on taloussuunnitelma?

Järjestystä kaaoksen hallintaan tuo taloussuunnitelma (budjetti), jonka tarkoituksena on tasapainottaa menot tulojen mukaisiksi. Koska monissa tapauksissa tulot ja menot vaihtelevat kuukausittain, tilannetta voi hallita vain kokonaissuunnitelmalla.

Kuka päättää kunnan taloussuunnitelma?

Kunnan ja kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta säädellään kuntalain 110 §:ssä: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.

Mikä on talousarvio?

Talousarvio on yrityksen tai muun talousyksikön lyhyen tähtäimen taloussuunnitelma. Talousarvio laaditaan tavallisesti seuraavaksi kalenterivuodeksi, mutta aikaperiodi voi olla myös lyhyempi. Talousarvio ja sen laadinta on osa talousyksikön laskentatointa ja talouden ohjausjärjestelmää.

Miksi talouden suunnittelu on tärkeää?

Henkilökohtainen talous on aihe, jota ei tarpeeksi paljon opeteta koulussa, mutta se on kuitenkin tärkeä hallita. Talouden suunnittelu voi auttaa sinua tekemään fiksuja valintoja rahojesi suhteen ja luomaan itsellesi edellytykset menestyä tulevaisuudessa.

Onko talousarvio pakollinen?

Talousarvio ei periaatteessa ole pakollinen, mutta käytännössä se on välttämätön, jotta hallitus saa valtuutuksen toiminnalleen ja sen toiminnan arvioiminen on mahdollista. Kirjanpito on lakisääteinen velvollisuus. Talousarvioehdotuksen laatimisesta yhdistyksen kokouksen päätettäväksi vastaa yhdistyksen hallitus.

Kuka laatii taloyhtiön budjetin?

Kuka talousarvion laatii ja milloin? Talousarvion laatii yleensä isännöitsijä, mutta sen oikeellisuudesta vastaa taloyhtiön hallitus. Lopullisesti talousarvion vahvistaa varsinainen yhtiökokous. Usein yhtiökokous kuitenkin pidetään keväällä, jolloin budjetti on ollut käytössä jo useiden kuukausien ajan.

Miten kunnanvaltuusto toimii?

Valtuusto vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta sekä käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Se päättää, mitä toimielimiä kunnassa on ja miten toimivalta ja tehtävät jaetaan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kesken. Valtuustolla on yleinen toimivalta päättää kunnan asukkaiden yhteisistä asioista.

Onko kunnanvaltuusto julkinen?

Kunnanvaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi tai jollei valtuusto muuten painavan syyn vuoksi jossakin asiassa toisin päätä.

Kuka tai mikä valitsee kunnanjohtajan?

Kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa kuntaan.

Onko talousarvio sama kuin budjetti?

Talousarvio eli budjetti (ruotsiksi budget) on yrityksen tai muun talousyksikön lyhyen tähtäimen taloussuunnitelma. Budjettikausi eli varainhoitokausi on yleensä vuoden pituinen, mutta se ei aina vastaa kalenterivuotta. Myös yksityishenkilöt, kotitaloudet ja yritykset voivat tehdä budjetteja.