Mitä pääkirja kertoo?

Pääkirja on yrityksen tärkein kirjanpitokirja. Se sisältää kaikki tiedot yrityksen varoista, veloista, omasta pääomasta, tuloista ja menoista. Pääkirjaa käytetään tilinpäätöksen laatimiseen. Tilinpäätös puolestaan koostuu tuloslaskelmasta ja taseesta.

Mikä on pääkirjan ja päiväkirjan ero?

Yleensä kirjanpidosta tehdään vuoden päätteeksi kaksi koostetta: päiväkirja ja pääkirja. Päiväkirjassa tilitapahtumat ovat aikajärjestyksessä ja pääkirjassa tileittäin jaoteltuina. Oppilaskunnan kirjanpidossa näitä kahta koostetta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos tilikirja toimitetaan toiminnantarkastajalle.

Mikä on pääkirja englanniksi?

pääkirja {substantiivi} general ledger {subst.}

Mikä on kirjanpidon päiväkirja?

Päiväkirjassa kaikki kirjanpidon tositteet (eli myyntilaskut, ostolaskut jne.) ovat järjestetty päivämäärän tai tositenumeron perusteella. Päiväkirjan lopusta löydät tietoa tosite- ja vientimääristä.

Mikä on kirjanpidon pääkirja?

Pääkirja on kirjanpitäjän tärkein työväline, joka kattaa kaikki yrityksen taloudelliset tapahtumat ja transaktiot. Se on tärkeä dokumentti, joka osoittaa yrityksen liiketoiminnan tulot ja menot. Pääkirja sisältää kaikki yrityksen tilit, mukaan lukien myynti, ostot, kassatilin ja pankkitilin tapahtumat.

Mikä on Pääkirjanote?

Perustelut: Pääkirjanote on kirjanpidon raportti, joka listaa kaikki talousraportilla raportoidut laskut (tilit ja niille kirjatut tositteet). Pääkirjanotteessa on selkeä jäljitysketju alkuperäisen laskun <-> kirjanpidon <-> talousraportin välillä.

Miten kauan kirjanpito pitää säilyttää?

Kirjanpitolain mukaan tositteita ja liiketapahtumiin liittyvää kirjeenvaihtoa on säilytettävä vähintään kuusi vuotta tilikauden päättymisen jälkeen. Kuuden vuoden säilytysaika koskee siten esimerkiksi myynti- ja ostolaskuja sekä palkka- ja arvonlisäverolaskelmia.

Mikä on debet ja kredit?

Pankki- eli debit-korttia käyttäessäsi ostot ja käteisnostot veloitetaan suoraan pankkitililtäsi. Luotto- eli credit-kortilla ostot ja käteisnostot veloitetaan korttiluotolta.

Mikä on tilinpäätös ja mitä se sisältää?

Tilinpäätös sisältää tilikaudelta laaditun tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Tuloslaskelmasta ja taseesta esitetään myös vertailutiedot edelliseltä tilikaudelta. Tilinpäätöksessä oleva tase kertoo yrityksen taloudellisen aseman tilinpäätöspäivänä. Tilikauden tuloksen muodostuminen ilmenee tuloslaskelmasta.

Mikä on pää englanniksi?

head {subst.}