Mikä on Verkkovalmennus?

Yleisesti ottaen verkkovalmennus on valmennus, jossa valmentajan ja asiakkaan välinen kommunikointi tapahtuu pääosin internetin välityksellä.