Mikä on vuokrasopimus?

Mitä vuokrasopimus tarkoittaa? Vuokrasopimus on laillinen asiakirja, joka antaa vuokralaiselle käyttöoikeuden toisen laillisen henkilön omistamaan asuntoon, tai muuhun kiinteistöön maksettua vuokraa vastaan. Vuokrasuhde voidaan solmia yrityksien, sekä yksityisen henkilöiden välillä.

Onko suullinen vuokrasopimus pätevä?

Vuokrasopimus on syytä aina tehdä kirjallisesti. Suullinen vuokrasopimus on pätevä, mutta tästä seuraa se, että sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Määräaikaista vuokrasopimusta ei voi tehdä suullisesti, ellei kyse ole esimerkiksi mökin tai lomahuoneiston vuokraamisesta.

Onko vuokrasopimus helpompi purkaa kuin irtisanoa?

Vuokrasopimuksen purkaminen eroaa irtisanomisesta paitsi ehtojensa vuoksi myös siksi, että suhde päättyy purkamisen johdosta välittömästi. Toisin kuin irtisanottaessa, sekä toistaiseksi voimassa olevan että määräaikaisen vuokrasopimuksen voi purkaa samoilla ehdoilla.

Miksi vuokrasopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti?

Määräaikainen sopimus on aina tehtävä kirjallisesti, jotta määräaikaa koskeva ehto olisi pätevä. Suullisen sopimuksen katsotaan siis aina olevan voimassa toistaiseksi. Vapaa-ajan asunnoksi vuokratun huoneiston määräaikainen sopimus voi kuitenkin olla myös suullinen.

Voiko vuokrasopimusta purkaa?

Vuokrasopimuksen purku on tehtävä kirjallisesti purkamisilmoituksella. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi purkuperuste ja sopimuksen purkamisajankohta, jos sopimuksen halutaan päättyvän muuna ajankohtana kuin välittömästi purkamisilmoituksen tiedoksiannosta. Purkamisilmoitus on annettava tiedoksi todistettavaksi.

Onko vuokrasopimus pakollinen?

Vuokrasopimus on vuokralaisen ja vuokranantajan välinen sopimus. Molempien täytyy noudattaa sopimusta. Sopimukseen vaikuttaa laki, mutta vuokralainen ja vuokranantaja voivat sopia yhdessä monista asioista. He voivat sopia yhdessä esimerkiksi asunnon kunnosta, vuokran määrästä ja vuokran korottamisesta.

Onko suullinen sopimus aina pätevä?

Suullinen sopimus on yhtä sitova kuin kirjallinen sopimus. Suullinen sopimus saattaa kuitenkin aiheuttaa muotonsa vuoksi ongelmia, jos sopimuksen sisällöstä tulee erimielisyyttä. Jälkikäteen ei aina muisteta tai haluta muistaa mitä on sovittu.

Voiko vuokrasopimuksen irtisanoa tekstiviestillä?

Irtisanomista ei voi tehdä kasvotusten eikä puhelimitse. Kirjalliseksi irtisanomisilmoitukseksi riittää esimerkiksi sähköposti tai Whatsapp-viesti. Jos irtisanomisilmoitusta ei ole toimitettu kirjallisesti, irtisanominen on tehoton ja vuokrasopimus jatkuu normaaliin tapaan.

Pitääkö irtisanomisajalta maksaa vuokraa?

Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen voi irtisanoa. Ilmoita vuokranantajalle kirjallisesti, että haluat irtisanoa sopimuksen. Vuokrasuhde loppuu irtisanomisajan jälkeen, ja sinun täytyy maksaa vuokra vielä irtisanomisajalta.

Millä perusteella vuokranantaja voi irtisanoa?

Vuokranantaja voi irtisanoa vuokrasopimuksen lähes millä irtisanomisperusteella tahansa, kunhan sitä ei voida pitää hyvän tavan vastaisena. Näin ollen esimerkiksi huoneiston ottaminen omaan käyttöön tai sen myyminen ovat sallittuja irtisanomisperusteita.