Mikä on yrityksen veroilmoitus?

Elinkeinotoiminnan veroilmoitus (6B) ja tarvittavat tilinpäätöstiedot pitää antaa, jos yhteisöllä on verovuonna ollut tuloja, menoja, varoja, velkoja tai muita verotukseen vaikuttavia tietoja – myös silloin, kun toimintaa ei ole ollut, toiminta on keskeytetty tai yhtiö on asetettu konkurssiin.

Milloin yrityksen veroilmoitus pitää jättää?

Osakeyhtiön on annettava veroilmoitus neljän kuukauden kuluttua siitä, kun osakeyhtiön tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on päättynyt.

Kuka tekee yrityksen veroilmoituksen?

Toiminimen veroilmoitus Toiminimiyrittäjä tekee elinkeinotoiminnan veroilmoituksen, joka on lomake 5. Veroilmoitus on tehtävä 1.4 mennessä, vaikka yrityksellä ei olisi ollut toimintaa.

Milloin verot pitää ilmoittaa?

Saat esitäytetyn veroilmoituksen joka kevät maaliskuussa. Esitäytetyllä veroilmoituksella on jo valmiina valtaosa edellisen vuoden tuloista ja vähennyksistä. Osa tuloista ja vähennyksistä on kuitenkin ilmoitettava itse. Ilmoita tiedot viimeistään oman veroilmoituksesi määräpäivänä.

Mitä tapahtuu jos veroilmoitus myöhästyy?

Myöhästymismaksu on 100 euroa, ja näet maksun verotuspäätöksestä. Sama myöhästymismaksu voi mennä myös silloin, kun olet antanut veroilmoituksen ajallaan mutta täydennät tai korjaat sitä oma-aloitteisesti määräpäivän jälkeen, ennen verotuksen päättymistä.

Mihin yrityksen verotus perustuu?

Veron määrä perustuu yritystuloon. Saat yritystulon selville, kun vähennät yrityksesi veronalaisista tuloista vähennyskelpoiset menot ja aiempien vuosien tappiot. Veronalaista tuloa ovat esimerkiksi yrityksesi tuotteiden ja omaisuuden myynnistä saadut tulot.

Kenen tarvitsee tehdä veroilmoitus?

Ketä veroilmoitus koskee? Veroilmoitus koskee niin yksityishenkilöitä, yhteisöjä kuin yrityksiäkin. Yksityishenkilöille eli henkilöasiakkaille lähetetään esitäytetty veroilmoitus, joka vuonna 2019 saapuu maalis-huhtikuussa.

Milloin korjatut veroilmoitukset tulee?

Saat uuden verotuspäätöksen lokakuun loppuun mennessä. Uusi verotuspäätös vaikuttaa todennäköisesti veronpalautuksen maksupäivään tai jäännösverojen eräpäivään. Myös verotuksesi lopputulos (veronpalautuksen tai jäännösveron määrä ja niihin liittyvät korot) voi muuttua.

Milloin Alv-ilmoitus on annettava?

Ilmoita ja maksa arvonlisävero kuukausittain. Ilmoitus- ja maksupäivä on 12. päivä sitä kuuta, joka on toinen kuukausi verokauden päättymisen jälkeen. Esimerkki: Ilmoita ja maksa maaliskuun arvonlisävero viimeistään 12.5.

Mitä jos ei täytä veroilmoitusta?

Esitäytettyä veroilmoitusta on aikaa korjata siinä ilmoitettuun määräpäivään saakka. Jos veroilmoituksen jättää myöhässä tai virheellisenä, seurauksena voi olla myöhästymismaksu tai veronkorotus. Jos sinä tai puolisosi teette muutoksia veroilmoituksellenne, saatte uudet verotuspäätökset myöhemmin.