Miksi ikääntyessä on tärkeää ylläpitää hyvää liikkuvuutta?

Ikääntyneillä liikunta ylläpitää sekä naisten että miesten luumassan määrää ja lujuutta ja hidastaa luun menetystä. Raskas liikuntaharjoittelu voi jopa parantaa ikääntyneiden luuntiheyttä. Nämä vaikutukset ovat tärkeitä luukadon eli osteoporoosin ja murtumien ehkäisemiseksi.

Mitä tarkoitetaan ikäihmisten Liikuntaneuvonnalla?

Liikuntaneuvonnan tavoitteena on tukea ja kannustaa ikäihmisiä lisäämään fyysistä aktiivisuutta ja liikuntaa arkeensa. Ryhmässä toteutettava liikuntaneuvonta on toimintamalli, josta iäkkäät hyötyvät erityisen paljon.

Miksi liikunta on tärkeää?

Terveysliikunta parantaa heikentynyttä sokeriaineenvaihduntaa, lisää energiankulutusta, vahvistaa luustoa, helpottaa stressinhallintaa, alentaa kohonnutta verenpainetta, laskee lepoverenpainetta ja korkeaa kolesterolia sekä pienentää liikapainoa.

Miten liikunta vaikuttaa henkisesti ja sosiaalisesti?

Liikunta keskeyttää masennusajatuksia, kääntää ajatuksia pois negatiivisista tunteista ja antaa sosiaalista tukea, jos sitä harrastetaan ryhmissä. Fyysinen aktiivisuus lisää hyvinvointia ja liikunnalla on saatu hyviä tuloksia myös pitkittyneen kivun hoidossa.

Miten ikääntyminen vaikuttaa lihaksiin?

Lihasmassa pienenee 50 ikävuoden jälkeen noin 1 %:lla vuodessa. Lihaskadon kriteeri: lihasmassa on vähintään kaksi standardipoikkeamaa pienempi kuin terveillä nuorilla samaa sukupuolta olevilla aikuisilla. Lihasmassaa enemmän vähenee lihasten voima ja varsinkin teho eli kyky nopeisiin suorituksiin.

Paljonko yli 65 vuotiaiden eli ikääntyneiden pitäisi liikkua viikossa että se vaikuttaisi terveyden edistämiseen?

Yli 65-vuotiaiden liikkumisen suosituksen keskiössä ovat seuraavat asiat: Kevyttä liikuskelua tulisi kuulua päivään mahdollisimman usein. Sydämen sykettä kohottavaa liikettä eli reipasta liikkumista suositellaan ainakin 2 tuntia 30 minuuttia viikossa.

Miten liikunta vaikuttaa oppimiseen?

Tutkimuksissa on selvinnyt, että liikunnan anatomiset vaikutukset ulottuvat aivoihin asti. Aivojen verenkierto ja hapensaanti paranevat. Liikunta edesauttaa oppimista tarkkaavaisuuden ja keskittymiskyvyn kehittymisen kautta. Vaikutuksia näkyy myös tiedonkäsittelyn ja muistitoimintojen parantumisen kautta.

Mitä liikunta hyödyttää?

Liikunta auttaa useiden pitkäaikaissairauksien, kuten valtimotautien, lihavuuden, diabeteksen, rappeuttavien tuki- ja liikuntaelinsairauksien, ahtauttavien keuhkosairauksien, muistisairauksien, masennusoireiden sekä useiden syöpien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa.

Miten liikunta vaikuttaa uneen?

Liikunta pidentää unen kestoa, parantaa sen laatua ja vähentää yöllisiä heräämisiä. Se nopeuttaa nukahtamista, pidentää syvän univaiheen kestoa ja lyhentää ns. vilke- eli REM-unta, mikä on se unen vaihe, jolloin nähdään valtaosa unista. Vaikutukset voivat olla havaittavissa muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen.

Miten liikunta vaikuttaa ihmisen hermostoon?

Liikunta nopeuttaa ajattelua ja parantaa tarkkaavaisuutta. Aerobinen liikunta parantaa prosessointinopeutta, toiminnanohjausta ja muistia. Liikkumisella voidaan parantaa kognitiivista suoriutumista nopeasti sekä nuorilla että vanhoilla. Liikkumalla paranee myös aivojen verenkierto sekä hapen ja ravinnon kulku.