Miksi koron nosto vaikuttaa inflaatioon?

Inflaation kiihtyessä ohjauskoron nostaminen on tyypillinen keino hillitä inflaatiota. Inflaatiota voidaan hidastaa vähentämällä liikkeellä olevan rahan määrää. Käytännössä tämä toimii siten, että kun korot ovat korkeammat, lainan kysyntä laskee.

Kumpi on pahempi deflaatio vai inflaatio?

Deflaatiota pidetään inflaatiotakin vaarallisempana ilmiönä. Siinä hinnat ja palkat laskevat yleisesti ja rahan arvo nousee. Deflaation oloissa velat pitää maksaa takaisin arvokkaammalla rahalla kuin ne on otettu, ja siksi deflaatiot ovat monesti johtaneet velkakriiseihin ja konkurssien määrän kasvuun.

Minkä koron EKP määrää?

EKP:llä on kolme ohjauskorkoa: maksuvalmiusluoton korko, perusrahoitusoperaation korko ja talletuskorko.

Miksi korot nousevat ja laskevat?

Yksi keskeinen syy korkojen nousuun on inflaatio eli hintojen nousu, jota Euroopan keskuspankki (EKP) yrittää taltuttaa nostamalla korkoja. Kun korot ovat korkealla, kuluttajilla ja yrityksillä on vähemmän ostovoimaa, jolloin kysyntä laskee – ja täten liian nopean hintojen nousun toivotaan loppuvan.

Milloin EKP nostaa korkoja 2023?

EKP:n ohjauskorot EKP:n neuvosto päätti nostaa kaikkia kolmea ohjauskorkoa 0,25 prosenttiyksiköllä. Perusrahoitusoperaatioiden korko on 20.9.2023 lähtien 4,50 %, maksuvalmiusluoton korko 4,75 % ja talletuskorko 4,00 %.

Paljonko inflaatio on Suomessa tällä hetkellä 2023?

Inflaatio 6,8 % toukokuussa 2023 – Tilastokeskus.

Onko inflaatio hyvä asia?

Ajan mittaan inflaation myötä lainan todellinen arvo pienenee, joka on velallisen kannalta hyvä asia. Lisäksi tänään lainarahalla ostettu tuote on halvempi, kuin se olisi myöhemmin hintojen noustessa. Kuitenkin inflaation myötä lainojen korot nousevat, joten kokonaisvaikutus jää pieneksi.

Mitä haittaa on deflaatiosta?

Deflaation vaarana on, että hintataso, omaisuuarvot ja palkat laskevat samaan aikaan kun rahan suhteellinen arvo kasvaa. Tämä voi johtaa deflatoriseen kierteeseen.

Miten inflaatio vaikuttaa korkoihin?

Inflaatio johtuu yleensä rahan arvon heikkenemisestä, sekä tarjonnan ja kysynnän epätasapainosta. Inflaation myötä asuntolainan korot usein nousevat. Korkojen nousu viittaa siihen, että raha kustannetaan enemmän lainanottajan näkökulmasta, eli lainasta tulee maksajalleen kalliimpia.

Paljonko koron nousu vaikuttaa?

Kun korot nousevat, myös lainojen korot nousevat ja näin lainan kulut kasvavat. Korkojen nousu voi vaikuttaa merkittävästi lainan kuluihin. Jos sinulla on esimerkiksi 100 000 euron asuntolaina 2 %:n korolla, maksat vuodessa 2000 euroa korkoa. Jos korot nousevat 4 %:iin, maksatkin korkoa vuodessa 4000 euroa.