Miten keskuspankki voi vaikuttaa inflaatioon?

Keskuspankki voi vaikuttaa kokonaiskysyntään esimerkiksi muuttamalla korkoa, jota se maksaa liikepankkien talletuksille keskuspankissa. Kyseinen korko on yksi keskuspankin niin kutsutuista rahapolitiikan ohjauskoroista. Jos inflaatio uhkaa laskea alle keskuspankin tavoitteen, keskuspankki voi laskea kyseistä korkoa.

Mikä aiheuttaa inflaatiota?

Inflaatio on luonnollinen osa taloutta. Se tapahtuu, kun rahan tarjonta taloudessa kasvaa nopeammin kuin rahan kysyntä. Inflaatio on, kun tavaroiden ja palveluiden hinnat nousevat tietyn ajan kuluessa. Se voi myös tapahtua, kun rahan tarjonta vähenee nopeammin kuin rahan kysyntä.

Miksi keskuspankki nostaa korkoa?

Yksi keskeinen syy korkojen nousuun on inflaatio eli hintojen nousu, jota Euroopan keskuspankki (EKP) yrittää taltuttaa nostamalla korkoja. Kun korot ovat korkealla, kuluttajilla ja yrityksillä on vähemmän ostovoimaa, jolloin kysyntä laskee – ja täten liian nopean hintojen nousun toivotaan loppuvan.

Miten euribor vaikuttaa inflaatioon?

Euribor-koron ja inflaation historiallinen korrelaatio Yleisesti ottaen, inflaation kiihtyessä euribor-korko on noussut, kun taas inflaation hidastuessa euribor-korko on laskenut. Tämä johtuu osittain siitä, että keskuspankit pyrkivät säätelemään inflaatiota rahapolitiikallaan ja vaikuttamaan näin euribor-korkoon.

Miten inflaatio vaikuttaa lainaan?

Inflaatio voi vaikuttaa lainaan siten, että se ajaa palkankorotuksiin, jolloin lainan suuruus suhteessa tuloihisi pienenee. Mikäli inflaatio on kuitenkin todella korkeaa, menee hyöty täysin ostovoiman paikkaamiseen, eikä velallinen hyödy inflaatiosta.

Miten inflaatioon vaikutetaan?

Inflaation vastakkainen ilmiö on deflaatio eli tilanne, jossa hintataso laskee ja rahan arvo nousee. Euroopan keskuspankki pyrkii hillitsemään sekä inflaatiota että deflaatiota eri keinoin. Inflaation suhteen tavoitteena on se, että sen taso pysyisi suurin piirtein kahden prosentin tienoilla.

Miksi inflaatio on noussut?

Inflaation syynä koronan jälkipyykki ja Venäjän hyökkäyssota Sodan takia monen raaka-aineen kysyntä on huomattavasti tarjontaa suurempaa. Inflaation pitkäaikainen nousu puolestaan johtuu usein siitä, että yritysten tuotantokustannukset kohoavat, jolloin ne joutuvat korottamaan lopputuotteiden hintojaan.

Mitä inflaatiosta seuraa?

Inflaation myötä rahan ostovoima alenee, joten samalla rahamäärällä ei saa enää ostettua yhtä paljon tuotteita, palveluja tai työtä kuin aikaisemmin, ja rahamääräiset säästötkin menettävät arvoaan. Toisaalta reaaliomaisuuden eli esimerkiksi kiinteistöjen nimellinen arvo kasvaa.

Ketkä kärsivät inflaatiosta eniten?

Eniten rahallisia tappioita kärsivät ne, joilla on merkittävästi varoja säästössä. Inflaatio laskee rahan arvoa, ja jos sinulla on merkittävä määrä pääomaa vaikkapa rahana pankkitilillä, varojesi ostovoima ottaa inflaatiossa merkittävän iskun.

Mitä tapahtuu kun keskuspankki laskee korkoa?

Kun taloudelle kaivataan piristysruisketta, keskuspankki voi laskea korkoa. Koronlaskun seurauksena rahan lainaaminen halpenee. Se saa yritykset ja yksityiset ihmiset kuluttamaan aiempaa enemmän. Raha kiertää ja talous nousee, mutta samalla kasvavat pankkien riskit, kun ne lainaavat ulos paljon rahaa.