Mistä summasta kiinteistövero lasketaan?

Kiinteistövero lasketaan kiinteistön arvon perusteella. Kiinteistöön sisältyvät rakennukset ja maapohja. Niiden arvo määritetään valtiovarainministeriön ja Verohallinnon säännösten perusteella. Kiinteistövero lasketaan kertomalla kiinteistön arvo kiinteistöveroprosentilla.

Miten kiinteistön verotusarvo lasketaan?

Kiinteistön verotusarvo saadaan laskemalla yhteen maapohjan ja rakennusten verotusarvot. Jos kiinteistön kiinteistöveron alaisten osien verotusarvojen yhteismäärä on niiden käypää arvoa suurempi, kiinteistöveron alaisten osien arvoksi katsotaan kuitenkin enintään käypä arvo.

Mistä maksetaan kiinteistöveroa?

Kiinteistövero tulee maksettavaksi syksyllä. Verohallinto hoitaa verotuksen, mutta kiinteistöveron tulot menevät kunnille. Kiinteistöveroa maksetaan maan ja rakennusten omistamisen perusteella. Veron ulkopuolelle jäävät maatalous- ja metsätalousmaa sekä vesialueet.

Paljonko kiinteistövero on?

Rajat, joiden välille kiinteistöveroprosentit voidaan lain mukaan määrätä, ovat seuraavat: Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 – 2,00. Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,41 – 1,00. Muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93 – 2,00.

Mitä tapahtuu jos ei maksa kiinteistöveroa?

Jos maksat kiinteistöveron myöhässä Jos maksat kiinteistöveron eräpäivän jälkeen, sinun pitää maksaa myös viivästyskorkoa. Maksa viivästyskorko yhtä aikaa varsinaisen veron kanssa. Vuonna 2023 viivästyskorko on 7 %. Eräpäivän jälkeen vero on helpoin maksaa OmaVerossa.

Paljonko kiinteistövero nousee 2023?

Kiinteistöveron määrä kasvoi edellisvuodesta 8,2 prosenttia Ennakkotietojen mukaan vuonna 2023 kiinteistövero tuottaa kunnille 2 246 miljoonaa euroa.

Voiko kiinteistön myydä Verotusarvolla?

Kiinteistö voidaan toki myydä alle tämän arvon, mutta silloin on mahdollista, että kauppa katsotaan verotuksessa lahjaluonteiseksi kaupaksi, jolloin ostajalle voi syntyä velvollisuus suorittaa lahjaveroa. Lahjanluonteisesta kaupasta on kyse, jos kiinteistöstä saatu vastike on enintään 75 % verotusarvosta.

Voiko kiinteistövero laskea?

Kiinteistövero lasketaan kiinteistön verotusarvon perusteella, joka määritetään kaavamaisesti kiinteistön ominaisuuksien mukaan. Verovelvollisella on mahdollisuus vaatia kiinteistöveroarvoa pienemmäksi, mikäli kiinteistön verotusarvo on suurempi kuin kiinteistön markkinahinta eli käypä arvo.

Paljonko on kesämökin kiinteistövero?

Kesämökistä maksettava kiinteistövero on yleensä 300–600 euroa vuodessa. Se muodostuu tontilla sijaitsevien rakennusten ja maapohjan verotusarvosta. Arvio maapohjan verotusarvosta tehdään kuntakohtaisten tonttihintakarttojen perusteella.

Pitääkö tontista maksaa kiinteistöveroa?

Tonttia eli maapohjaa verotetaan yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan. Kiinteistöveroa ei makseta esimerkiksi metsästä, maatalousmaista, kaduista tai toreista. Kunnanvaltuusto voi määrätä yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi vähintään 0,93 ja enintään 2,00.