Mitä futuuri tarkoittaa?

Futuuri on johdannaissopimus, jolla ostaja ja myyjä sitoutuvat tekemään kaupat kohde-etuudesta sovittuun hintaan tiettynä ajankohtana tulevaisuudessa. Futuurisopimuksella on tarkkaan määritetyt ominaisuudet kuten kohde-etuus, erääntymispäivä, sopimuksen koko ja valuutta.

Mikä ero on Futuurilla ja Termiinillä?

Termiini on kahdenkeskinen johdannaissopimus, jolla voidaan suojautua kohde-etuuden hintamuutoksilta lukitsemalla hinta. Se on toimintaperiaatteeltaan futuurin kaltainen, mutta toisin kuin futuuri, sillä ei ole jälkimarkkinoita eikä se ole vakiomuotoinen sopimus. Lisäksi termiini voidaan toteuttaa vain sopimuspäivänä.

Mikä on futuuri hinta?

Futuurin nimi viittaa tulevaisuuteen (“future”), koska sillä varaudutaan tuleviin hintamuutoksiin tai hyödytään niistä. Futuurien hinnat tapaavat ennakoida varsinaisia kohteen hintamuutoksia, eli nykyisiä markkinahintoja tai ns. spot-hintoja.

Mikä on Englannin futuuri?

Englannissa on erillinen futuurimuoto will + pääverbin perusmuoto, mutta myös useilla muilla verbimuodoilla voi ilmaista tulevaa tapahtumaa. I will help you. Minä autan sinua. Next summer Sally will move to London.

Miksi Suomen kielessä ei ole Futuuria?

Suomen nykyisessä yleis- ja puhekielessä ei käytännössä esiinny futuuria, vaan sen sijasta käytetään yleensä preesensiä, nykyajan muotoa. Jos futuurista merkitystä on tarpeen erityisesti korostaa, saatetaan käyttää myös tulee tekemään -rakennetta, jonka jotkut ovat tulkinneet ruotsalaisperäiseksi (kommer att göra).

Mitä futuuri ilmaisee?

1. Ilmaisee suunnitelmaa tai aikomusta.

Mitä tarkoittaa termiini?

Sopimus, johon liittyy velvollisuus ostaa tai myydä tulevaisuudessa sopimuksen kohde-etuus, esimerkiksi osake, sovittuun hintaan tiettynä ajankohtana. Sama kuin futuuri.

Mitä johdannaiset ovat?

Johdannaiset ovat rahoitusinstrumentteja, joiden hinta määräytyy jonkin toisen hyödykkeen arvon perusteella. Tällainen hyödyke eli kohde-etuus voi periaatteessa olla mikä tahansa tuote, esimerkiksi valuutta, korko, osake, indeksi tai raaka-aine.

Mikä on Indeksifutuuri?

Indeksifutuurit ovat sopimuksia myydä tai ostaa jotakin indeksiä tiettyyn hintaan sopimuksen eräpäivänä. Käytännössä indeksifutuurit kuvaavat siis tietyn kohde-etuutena toimivan indeksin kehitystä ja odotettua kehitystä. Futuurien etuna on, että niillä voi käydä kauppaa myös pörssin ollessa suljettuna.

Paljonko sähkö maksaa talvella 2024?

Tulevaisuudessa kiinteä sähkön hinta on 11-2023 alkavalla 24kk määräaikaisella sopimuksella 6.20 snt/kWh, 02-2024 alkavalla 6.20 snt/kWh, 05-2024 alkavalla 5.83 snt/kWh per kuukausi futuurien hintojen perusteella. Laskenta on tehty 2023-10-03 Nasdaq OMX päätöskurssien perusteella.