Mitä johdannaiset ovat?

Johdannaiset ovat rahoitusinstrumentteja, joiden hinta määräytyy jonkin toisen hyödykkeen arvon perusteella. Tällainen hyödyke eli kohde-etuus voi periaatteessa olla mikä tahansa tuote, esimerkiksi valuutta, korko, osake, indeksi tai raaka-aine.

Mitä ovat muut pitkävaikutteiset menot?

Muihin pitkävaikutteisiin menoihin kuuluvat sellaiset useampana tilikautena tuloa tuottamaan tarkoitetut menot, jotka eivät ole esineitä, erikseen luovutettavia oikeuksia tai muita hyödykkeitä.

Onko johdannainen Arvopaperi?

Johdannainen (tai johdannaissopimus) on arvopaperi, jonka arvo perustuu jonkin toisen arvopaperin, kuten osakkeen, raaka-aineen tai valuutan arvoon (kohde-etuus). Julkista kauppaa johdannaisilla käydään samoin, kuin osakkeillakin, eli pörssissä.

Mikä on johdannaismarkkinat?

Markkinat, joilla kaupankäynnin kohteena olevan sopimuksen arvo perustuu toisen kohteen, esimerkiksi osakkeen, indeksin tai joukkovelkakirjan arvoon. Optiot ja termiinit ovat johdannaissopimuksia.

Voiko kirjanpidon poistot jättää tekemättä?

Menojäännöspoisto voidaan verotuksessa vaatia tehtäväksi pienempänä kuin kirjanpidossa. Kirjanpidossa poisto on pakollinen, kun taas verotuksessa poisto voidaan jättää jopa kokonaan tekemättä.

Mitä on aineettomat poistot?

Pääsääntöisesti aineeton käyttöomaisuus (atk-ohjelmat, liikearvo, pitkävaikutteiset menot) poistetaan Elinkeinoverolain mukaan tasapoistoina ja aineellinen menojäännöspoistoina. Tyypillisesti aineeton käyttöomaisuus – ehkä ohjelmia lukuunottamatta – voidaan romuttaa, kun se on poistettu loppuun.

Mikä on Aineettomat hyödykkeet?

Aineettomaan omaisuuteen kuuluvat vastikkeelliset oikeudet ja varat, kuten toimiluvat, patentit, lisenssit ja tavaramerkit. Oman kehittämistoiminnan perusteella aikaansaatuja aineettomia hyödykkeitä voidaan merkitä taseeseen erityistä varovaisuutta noudattaen.

Onko warrantti johdannainen?

Warrantti on johdannaistuote, joka antaa warrantin omistajalle oikeuden ostaa (ostowarrantti) tai myydä (myyntiwarrantti) kohde-etuutena olevan tuotteen tiettyyn hintaan tiettynä ajankohtana. Warrantin kohde-etuutena voi esimerkiksi olla osake tai osakeindeksi. Warrantti on option kaltainen sijoitustuote.

Miten futuurit toimii?

Futuuri on johdannaissopimus, jolla ostaja ja myyjä sitoutuvat tekemään kaupat kohde-etuudesta sovittuun hintaan tiettynä ajankohtana tulevaisuudessa. Futuurisopimuksella on tarkkaan määritetyt ominaisuudet kuten kohde-etuus, erääntymispäivä, sopimuksen koko ja valuutta.

Mikä on Johdannaiskauppa?

Johdannaissopimuksessa osapuolet sopivat tietyn sähkömäärän toimituksesta tiettyyn hintaan tietylle ajanjaksolle. Kaupankäynti keskittyy tuleviin kuukausiin ja vuosiin – jopa yli viiden vuoden päähän tulevaisuuteen. Johdannaiskaupassa ei yleensä siirry fyysistä tuotetta – ainoastaan rahaa.