Mitä hyötyä on pelaamisesta?

Pelit kehittävät kielitaitoa. Kielitaidon paraneminen on yksi kaikkein konkreettisimmin esiin nousevista pelaamisen hyödyistä . Pelaaminen parantaa kognitiivisia kykyjä Tunnetaidot kehittyvät pelatessa. Peleistä on hyötyä hyvinvoinnille. Pelaaminen kehittää sosiaalisia taitoja.

Mitä haittoja pelaamisesta on?

Suurimmalle osalle pelaajista pelit ovat hauskaa ja hyödyllistä ajanvietettä ja yhdessä tekemistä. Osalle pelaajista pelit kuitenkin aiheuttavat eritasoisia haittoja kuten päänsärkyä, niska- ja hartiavaivoja, univaikeuksia, arjen hallinnan heikentymistä ja pelimaailman ulkopuolisen elämän kaventumista.

Onko pelaaminen haitallista?

Pelaaminen itsessään ei ole haitallista, mutta siihen voi liittyä haittapuolia. Eräs haitta esimerkiksi on, että jos pelien äärellä istuu kauan, niin istuminen ei tee fyysiselle terveydelle hyvää. Tai jos lapsi saa epäsopivasta pelistä painajaisia, sekin on tietenkin selkeä haitta.

Miten pelaaminen vaikuttaa aivoihin?

Monisuorittamisella on havaittu yhteys huonompaan keskittymiskykyyn ja pelaamisella puolestaan on havaittu hyviä vaikutuksia muistin toimintaan ja reaktionopeuteen. – Pelaamista on tutkittu paljon: pelaaminen saattaa olla joidenkin aivojen tietojenkäsittelykykyjen kannalta jopa hyödyllistä. Se on vaativaa aivotreeniä.

Miten rajoittaa teinin pelaamista?

Voitte esimerkiksi sopia, että lapsi saa pelata sitten, kun on tehnyt läksynsä. Peliaikaa voi rajata esimerkiksi tunnin mittaisiksi pätkiksi, joiden välissä tehdään muita juttuja. Voitte sopia, että lapsi ei pelaa enää tietyn kellonajan jälkeen. Pelaaminen kannattaa lopettaa noin tunti tai pari ennen nukkumaanmenoa.

Miksi nuoret pelaavat?

Useimmat pelaajat kertovat pelaamisen tärkeimmäksi syyksi hauskanpidon, pelaamisen sosiaalisuuden sekä rentoutumisen ja arjesta irrottautumisen. Peleistä haetaan viihdettä, jännitystä ja uusia haasteita ja niissä voi luontevasti testata omia rajoja, leikitellä erilaisilla rooleilla sekä saada uudenlaisia kokemuksia.

Onko peliriippuvuus mielenterveysongelma?

Peliriippuvuus on hoidettavissa oleva mielenterveyden häiriö. Jos oma tai läheisen pelaaminen huolestuttaa, apua on saatavilla.

Mistä tietää että on peliriippuvainen?

Keskeistä Peliriippuvuudesta kärsivälle on ominaista pelaamisen hallinnan menettäminen tai vaikeus. Pelaamisen vähentämisestä tai lopettamisesta voi seurata vieroitusoireita. Hallitsematon rahapelaaminen johtaa usein taloudellisiin haittoihin, tunnetason haittoihin ja ihmissuhdehaittoihin, erityisesti perheessä.

Onko peliriippuvuus sairaus?

Peliriippuvuus on sairaus, joka oirehtii samankaltaisesti kuin muutkin riippuvuudet, mutta etenee nopeammin kuin esimerkiksi alkoholismi. Joskus peliriippuvainen sairastaa myös päihderiippuvuutta tai lääkitsee riippuvuudesta tuntemaansa ahdistusta päihteellä tai lääkkeellä.

Miksi pelaaminen aiheuttaa riippuvuutta?

Kukaan ei voi kertoa varmasti, mikä on riippuvuutta aiheuttavan käyttäytymisen lähde. Pelien riippuvuutta aiheuttavan vaikutus on edelleen tuntematon, mutta tutkijat ehdottavat, että näiden pelien pelaaminen ja läpäiseminen voi laukaista dopamiinin, aivokemikaalin, joka kohottaa mielialaa ja antaa energiaa.