Mitä ravitsemussuositukset ovat?

Ravitsemussuositukset kuvaavat väestöjen ja ihmisryhmien energian ja ravintoaineiden tarvetta tai suositeltavaa saantia. Ravitsemussuositusten kirjo on laaja, ja niitä on tarjolla erilaisille kohderyhmille.

Miksi ravitsemussuositukset ovat olemassa?

Ravitsemussuositusten keskeinen tavoite on parantaa väestön terveyttä ravitsemuksen avulla. Suosituksen mukaisen, ravitsemuksellisesti riittävän ruokavalion voi yksilötasolla koostaa usealla eri tavalla.

Paljonko urheilijan pitää syödä?

Urheilijoiden hiilihydraattien tarve on 4–10 g/kg/vrk. Urheilijan proteiinin tarve on 1,4–2,0 g/kg/vrk, ja erityistilanteissa 2,0–2,5 g/kg/vrk. Kaikki urheilijat tarvitsevat ruokavaliosta myös hyviä rasvoja.

Paljonko 13 15-vuotiaan nuoren suositeltava energiantarve päivittäin?

10-13-vuotiaiden tyttöjen viitteellinen energiantarve on 2055 kcal (8,6 MJ)/vrk ja poikien 2220 kcal (9,8 MJ)/vrk. 14-17-vuotiaiden tyttöjen viitteellinen energiantarve on 2340 kcal (9,3 MJ)/vrk ja poikien 2820 kcal (11,8 MJ) /vrk.

Onko 1500 kaloria liian vähän?

Keventäjissä 1500 kalorin rajaa pidetään määränä, joka on ravintoaineiden suhteen turvallinen jos syö täysipainoisesti ja harrastaa liikuntaa suosituksen mukaisen vähimmäismäärän.

Miksi ravitsemus on tärkeää?

Ravitsemus on yksi terveyttä ja hyvinvointia edistävistä osa-alueista liikunnan ja unen rinnalla. Yhdessä riittävän unen kanssa oikeanlainen ravinto edistää harjoittelujaksamista, palautumista ja kehitystä. Lisäksi hyvä syöminen auttaa sopivan kehon painon ja koostumuksen saavuttamisessa sekä ylläpitämisessä.

Milloin Ravitsemusterapiaan?

Milloin kannattaa hakeutua ravitsemusterapiaan? Ravitsemusterapeutin vastaanotolle kannattaa varata aika, jos lapsen ruokavalio tai suhde ruokaan mietityttää tai jos lapsi ei voi hyvin. Vastaanotolle saa tulla kaikkien lapsen ruokailuun liittyvien kysymysten ja huolien kanssa – ei ole olemassa liian arkista pulmaa.

Kenelle Suomalaiset ravitsemussuositukset?

Ravitsemussuositukset on tarkoitettu terveelle, kohtalaisesti liikkuvalle väestölle ja niiden keskeinen tavoite on väestön terveyden edistäminen ja ruokavaliosta riippuvien sairauksien, kuten tyypin 2 diabeteksen, sydän- ja verisuonitautien ja lihavuuden, ehkäisy.

Mihin ravitsemussuositukset pohjautuvat?

Suomalaiset suositukset perustuvat pohjoismaisiin suosituksiin, jotka on mukautettu suomalaisiin ruokatapoihin ja ravitsemushaasteisiin soveltuviksi. Ravitsemussuositukset on tarkoitettu terveellisen ruokailun suunnitteluun ja toteuttamiseen kaikille kodin ulkopuolisia ruokapalveluita tarjoaville tahoille.

Mikä on ravitsemushoito?

Ravitsemushoidolla tarkoitetaan suosituksessa sekä terveyttä edistävää ravitsemusta että sairaiden ravitsemushoitoa. Riittävän ravinnonsaannin tur- vaamiskeinoina ovat sopiva ruokavalio ja tarvittaessa täydennysravintoval- misteet sekä letkuravitsemus tai suonensisäinen ravitsemus.