Mitä kirjataan liiketoiminnan muihin kuluihin?

Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät kaikki muut kulut, yleisimmillään muun muassa vuokrat ja toimitilakulut. Liiketoiminnan muita kuluja ovat myös markkinointi- ja hallintokulut sekä laite- ja esinevuokrat. Erään merkitään myös esimerkiksi fuusiotappiot, vakuutuskulut ja jäsenmaksut.

Mitä kuuluu liiketoiminnan muihin tuottoihin?

Liiketoiminnan muut tuotot kirjanpidossa ovat tuottoja, joita ei voida laskea yrityksen myynneiksi tai rahoitustuotoiksi. Liiketoiminnan muita tuottoja voivat olla esimerkiksi saadut tuet tai vuokratulot. Pienellä yrityksellä esimerkiksi arvonlisäveron alarajahuojennukset kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin.

Mitä ovat hallinnolliset kulut?

Hallinnolliset kustannukset ovat kustannuksia, joita yrityksille aiheutuu, kun ne lainsäädännön velvoittamina keräävät, muokkaavat ja toimittavat erilaista tietoa viranomaisille tai kolmansille osapuolille, kuten esimerkiksi työntekijöille tai kuluttajille.

Mitä liikevoitto kertoo?

Liikevoitto ilmoittaa liikevaihdon, ostojen, henkilöstökulujen ja liiketoiminnan kulujen sekä poistojen erotuksen eli toiminnan tuloksen ennen rahoituseriä ja veroja. Varsinainen tilikauden voitto saadaan, kun liikevoitosta vähennetään vielä rahoitustuotot ja -kulut, saadut ja maksetut korot sekä verot.

Mitä kaikkea voi laittaa yrityksen kuluihin?

Työtilan käytöstä aiheutuvat kulut voidaan vähentää verotuksessa joko todellisten kustannusten tai Verohallinnon määrittämän työhuonevähennyksen mukaan. Kustannuksia voivat olla muun muassa vuokra, lainan korot, yhtiövastike, sähkö ja lämmitys. Kaikki liiketoimintaan liittyvät matkakulut ovat vähennyskelpoisia.

Mitä kuuluu hallinnollisiin kuluihin?

Hallintokustannukset voivat olla palkkakustannuksia. Osa näistä kustannuksista voi olla ulkopuoliselle, kuten tilitoimistolle, maksettuja palveluita. Hallintokulut voivat sisältää myös esimerkiksi oman kirjanpitäjän palkkakustannuksia.

Onko liikevaihto sama kuin tuotto?

Aiemmin liikevaihdoksi määriteltiin varsinaisen toiminnan myynnistä saadut tuotot. Uudistuksen jälkeen laissa ei kuitenkaan enää puhuta varsinaisesta toiminnasta, vaan liikevaihto käsittää tuotteiden ja palveluiden myynnistä saatavat tuotot.

Mitä ei lasketa liikevaihtoon?

Liikevaihto tarkoittaa kirjanpidossa myyntituottojen summaa, josta on vähennetty arvonlisävero. Liikevaihtoon luetaan yrityksen tuotteiden ja palveluiden myynnistä saamat tulot. Myynnistä vähennetään myönnetyt alennukset ja myynnin määrään perustuvat verot (kuten arvonlisävero).

Mitä kuuluu liikevaihtoon?

Liikevaihtoon luetaan kirjanpitovelvollisen varsinaisen toiminnan myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt avustukset sekä arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot. Myynnin oikaisuerien lisäksi myynnistä vähennetään tulonsiirtoerät ja läpikulkuerät.

Onko palkat kiinteitä kustannuksia?

Kiinteät kustannukset Tyypillisiä kiinteitä kustannuksia ovat esimerkiksi, työntekijöiden aikapalkat sivukuluineen, vuokrat, vakuutus-, markkinointi-, puhelin-, hallintokustannukset jne. jotka eivät riipu suoraan myynnin määrästä.