Mitä Kuljetuskerros tekee?

Kuljetuskerros (Transport Layer) TCP tarjoaa luotettavan tavuvuon sovellusten välille, korjaten tiedonsiirtovirheet ja toimittaen tietoliikenteen perille samassa järjestyksessä kuin data on lähetetty. Lisäksi TCP toteuttaa ruuhkanhallinnan (congestion control).

Mikä on TCP IP ja mikä on sen tehtävä?

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) on usean Internet-liikennöinnissä käytettävän tietoliikenneprotokollan yhdistelmä eli pino. IP-protokolla on alemman tason protokolla, joka vastaa päätelaitteiden osoitteistamisesta ja verkkopakettien reitittämisestä verkossa.

Mikä versio IP protokollasta on käytössä?

Standardointi ja versiot. Yleisimmin käytössä on IP-protokollan neljäs versio eli IPv4. Protokollan varhaiset versiot 0-3 on kuvattu Internet Experiment Note (IEN) dokumenteissa. Alkuperäisessä suunnitelmassa TCP-protokolla vastasi suuremmasta osasta tehtäviä, mutta tämä jaettiin kahdeksi.

Missä OSI mallin kerroksessa tieto liikkuu osapuolten välillä?

OSI-kerrokset Verkkokerros (Network layer), joka välittää ylempien kerrosten tietoliikennepaketteja tietokoneiden välillä, tarjoten päästä päähän yhteyden erilaisten verkkoratkaisujen ylitse.

Mitä HTTP tarkoittaa?

HTTP (lyhenne sanoista Hypertext Transfer Protocol eli hypertekstin siirtoprotokolla) on protokolla, jota selaimet ja WWW-palvelimet käyttävät tiedonsiirtoon. Protokolla perustuu siihen, että asiakasohjelma (selain, hakurobotti tms.) avaa TCP-yhteyden palvelimelle ja lähettää pyynnön.

Mikä on DHCP Server?

DHCP (lyhenne sanoista Dynamic Host Configuration Protocol) on verkkoprotokolla, jonka yleisin tehtävä on jakaa IP-osoitteita uusille lähiverkkoon kytkeytyville laitteille. Ylläpitäjä antaa tietyn IP-osoiteavaruuden, jolloin jokainen laite pyytää käynnistyksen yhteydessä DHCP-palvelimelta oman IP-osoitteen.

Mistä IP-osoite muodostuu?

IP-osoite perustuu 32-binääribittiin ja koostuu neljästä 0–255 välillä olevasta numerosta, jotka erotetaan toisistaan pisteellä. Esimerkiksi 103.86.98.1. IPv4 voi kuitenkin muodostaa vain 4,3 miljardia yksilöllistä IP-osoitetta.

Mikä on IP verkko?

IP-osoite on yksilöivä osoite, jonka perusteella laite tunnistetaan Internetissä tai paikallisessa verkossa. Lyhenne ”IP” tulee sanoista ”Internet Protocol” eli Internet-protokolla, joka on sääntöjoukko, joka säätelee Internetissä tai paikallisessa verkossa lähetettyjen tietojen muotoa.

Mitä IP-osoite paljastaa?

IP-osoitteesi voi paljastaa maantieteellisen sijaintisi, internetpalveluntarjoajasi, selaushistoriasi ja joitain henkilökohtaisia tietojasi palveluntarjoajille tai mainostajille. Verkkorikolliset voivat sen avulla myös löytää runsaasti henkilökohtaisia tietoja sinusta.

Mitä eroa on IPv4 ja IPv6?

Sen tärkein ero IPv4:ään on IP-osoitteen pituus ja osoiteavaruuden laajuus. IPv6:ssa käytetään 128-bittisiä osoitteita, jossa on yli 340 sekstiljoonaa (340 · 1036) yksilöllistä osoitetta kun taas IPv4-osoitteen pituus on 32 bittiä, jossa on noin neljä miljardia (4 · 109) yksilöllistä osoitetta.