Mitä kuuluu maksaa Lopputilissä?

Loppupalkka. Niin sanotussa loppupalkassa maksetaan työntekijän kaikki työsuhteesta johtuvat saatavat, kuten varsinainen palkka lisineen, työaikakorvaukset, lyhennysvapaat (ns. pekkaset), lomakorvaus, päivärahat, matkakustannusten korvaukset, bonukset yms.

Mitä tarkoittaa lopputili?

Lopputili maksetaan työsuhteen päättymispäivänä Työnantajan pitää maksaa viimeinen palkka eli lopputili mahdollisine lomakorvauksineen viimeistään työsuhteen päättymispäivänä, ellei toisin ole sovittu esimerkiksi työsopimuksessa tai noudatettavassa työehtosopimuksessa.

Miten lasketaan lopputili?

Loppupalkassa on maksettava varsinaisen palkan lisäksi kaikki työsuhteesta johtuvat saatavat kuten lomakorvaus ja mahdolliset bonukset.

Pitääkö lopputili maksaa heti?

Loppupalkka maksetaan välittömästi työsuhteen päättyessä. Työsopimuksessa voi olla ehto, jonka mukaan loppupalkka maksetaan seuraavana normaalina palkanmaksupäivänä tai esimerkiksi kahden viikon kuluessa työsuhteen päättymisestä. Työtodistus on annettava työntekijälle pyydettäessä.

Miten lomat maksetaan Lopputilissä?

Jos työntekijällä jää työsuhteen aikana ansaittuja lomapäiviä pitämättä, ne maksetaan loppupalkassa lomakorvauksena. Lomakorvauksena maksetaan yleensä myös saamatta jääneet lomarahat. Kun työsuhde päättyy, pitämättä jääneet lomat korvataan lomakorvauksella.

Saako Lopputilissä lomarahat?

Työsuhteen päättyessä sinulla saattaa olla oikeus myös lomarahaan tai sen osaan. Mikäli näin on, se maksetaan useimmiten viimeisen palkan yhteydessä samoin kuin mahdolliset lomakorvaukset.

Mitä tehdä jos ei saa Lopputiliä?

Ole yhteydessä työnantajaan ja tiedustele miksi palkanmaksu on viivästynyt. Vaadi myös odotusajan palkka maksettavaksi. Voit myös lähettää työnantajalle palkkailmoituslomakkeen. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa vaatimuksesta huolimatta, ota puhelimitse yhteyttä YTK-Yhdistyksen oikeudelliseen työsuhdeneuvontaan.

Onko lopputili palkkatuloa?

Työnantajan maksama lakiin perustumaton korvaus työ- tai virkasuhteen päättymisestä on palkansaajan veronalaista palkkatuloa.

Milloin lopputili maksetaan koeajalla?

Lopputili on tavallisesti maksettava työsuhteen päättymispäivänä. Työnantaja ja työntekijä voivat toki sopia, että lopputili maksetaan jonain myöhempänä ajankohtana.

Paljonko on lomalta paluu raha?

Lomaraha (lomaltapaluuraha) Jos kumpikaan edellytys ei täyty, ei työnantajan ole pakko maksaa lomarahaa. Maksamiselle on kuitenkin peruste myös silloin, jos lomarahaa on maksettu aiemmin. Maksamiskäytäntö tulee olla kaikille työntekijöille yhtenevä. Lomaraha on yleensä 50 prosenttia lomapalkasta.