Onko joukkovelkakirja arvopaperi?

Joukkovelkakirja on arvopaperi tai arvo-osuus, joka on vapaasti siirrettävissä uudelle omistajalle. Lainan liikkeeseenlaskija maksaa joukkolainan takaisin yhtenä tai usampana kuoletuksena laina-ajan kuluessa.

Ovatko joukkovelkakirjat Jälkimarkkinakelpoisia?

Joukkovelkakirjalaina on yleensä jälkimarkkinakelpoinen. Jälkimarkkinakelpoisuus tarkoittaa sitä, että sijoittajat voivat kesken laina-ajan luovuttaa joukkovelkakirjoja sekä vastaavasti ostaa niitä.

Mikä on joukkovelkakirjalainan nimellisarvo?

Joukkovelkakirjan nimellisarvo on se velkamäärä, joka maksetaan takaisin laina-ajan päättyessä. Myös kuponkikorko lasketaan tälle pääomalle. Lainaa myydään eri nimellisarvoisina ns. litteroina ja niiden yhdistelminä.

Mitä korkeampi on joukkovelkakirjan kuponkikorko sitä herkempi sen hinta on korkotason muutoksille?

Joukkolainojen hintoihin jälkimarkkinoilla vaikuttavat yleisen korkotason kehitys ja liikkeeseenlaskijan taloudellinen kehitys. Jos markkinakorot nousevat, joukkolainan hinta laskee. Jos taas korot laskevat, joukkolainan hinta nousee, koska sen kuponkikorosta ollaan valmiita maksamaan enemmän yleisen korkotason takia.

Miten joukkovelkakirjalaina toimii?

Joukkovelkakirjalaina on useaan pienempään osuuteen jaettu velka. Joukkovelkakirjalainalla lainan liikkeellelaskija hakee suurelta joukolta sijoittajia rahaa ja sitoutuu maksamaan velan takaisin tiettynä päivämääränä. Joukkovelkakirjalainalle voidaan maksaa vuosittaista kuponkikorkoa.

Mitä tarkoittaa vaihtovelkakirjalaina?

Vaihtovelkakirjalaina (vvk-laina) on yleisnimitys kaikille lainoille, joissa on vaihto-oikeus osakkeisiin. Laina voi olla vieraan pääomanehtoinen tai pääomalaina. Tyypillisesti vaihtovelkakirjalaina on bullet-laina eli se maksetaan kerralla takaisin lainantakaisinmaksupäivänä.

Mikä on joukkolaina?

Joukkolaina on velkakirja, jonka liikkeeseenlaskija (lainanottaja) sitoutuu yleensä maksamaan laina-ajalta kiinteää tai vaihtuvaa korkoa pääomalle ja maksamaan lainatun pääoman takaisin tietyn ajan kuluttua. Joukkolainan tuotto muodostuu sen nimellispääomalle lasketusta korosta sekä sen arvonmuutoksista.

Mikä on Indeksilaina?

Indeksilaina on joukkovelkakirja, jonka tuotto on sidottu kokonaan tai osittain johonkin indeksiin. Indeksi voi olla periaatteessa mitä vain, mutta tavallisimmin se on osake-, korko- tai valuuttaindeksi.

Mikä on duraatio?

Duraatio (Modifioitu duraatio) Lainan arvon herkkyys korkotason muutoksille. Duraatio kertoo kuinka paljon lainan arvo muuttuu, kun korkotaso nousee tai laskee prosenttiyksikön. Esimerkiksi duraation ollessa 3, nousee lainan arvo n. 3%, kun korko laskee yhden prosenttiyksikön.

Millä Joukkovelkakirjalainalla on suurin korkoriski?

Pitkäaikaisilla joukkovelkakirjalainoilla on aina korkeampi korkoriski, koska markkinakorkoa on vaikeampi ennustaa pidemmälle tulevaisuuteen. Samalla luottoriski voi olla korkeampi lyhytaikaisella joukkovelkakirjalainalla kuin pitkäaikaisella joukkovelkakirjalainalla.