Mitä kuuluu sosiaaliturvaan?

Suomen sosiaaliturva kattaa vanhuuden, työkyvyttömyyden, sairauden, työttömyyden, lapsen saamisen, huoltajan menetyksen, kuntoutuksen tai opiskelun vuoksi syntyneen toimeentulon tarpeen. Työnantajille sosiaaliturva korvaa työntekijöiden sairauspoissaolojen, perhevapaiden ja työterveyshuollon kustannuksia.

Kuka kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin?

Suomalaisen sosiaaliturvan piiriin kuuluvat Suomessa vakinaisesti asuvat ja työskentelevät henkilöt. Henkilö voi lisäksi joissakin tilanteissa kuulua suomalaisen sosiaaliturvan piiriin, vaikka hän asuisikin ulkomailla. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi työtehtäviin liittyvä ulkomaankomennus tai opiskelu ulkomailla.

Mitä ovat Sosiaaliavustukset?

Sosiaaliavustus on rahaa, jota maksetaan ennakolta määrätyin ehdoin tietyn suuruisena, samaan tapaan kuin sosiaalivakuutuksessa, mutta jonka rahoittamiseen ei käytetä vakuutusmaksuja. Esimerkkejä sosiaaliavustuksista ovat lapsilisä ja työttömyysturvan työmarkkinatuki.

Ketkä huolehtivat Suomen sosiaaliturvan toimeenpanosta?

Sosiaaliturvan toimeenpanosta huolehtivat Suomessa Kela, kunnat, työttömyyskassat ja eläke- ja muut vakuutuslaitokset. Osa sosiaaliturvaetuuksista perustuu aiemmin ansaittuihin tuloihin tai työskentelyyn ja osa on tuloista tai aiemmasta työskentelystä riippumatonta.

Milloin menettää Suomen sosiaaliturvan?

Oikeus Suomen sosiaaliturvaan syntyy Suomessa asumisen tai työskentelyn kautta. Huhtikuun lakimuutoksen myötä yli kuusi kuukautta ulkomailla oleskelevan oikeus Kelan etuuksiin päättyy maasta muuttoon.

Paljonko sosiaaliturvaan menee rahaa?

Sosiaalimenot ja terveydenhuoltomenot Suomen sosiaalimenot eli sosiaaliturvan menot olivat vuonna 2020 yhteensä 75,9 miljardia euroa. Se oli noin 32 prosenttia BKT:sta, mikä on EU:n keskitasoa.

Ketkä saavat sosiaaliturvaa?

Suomalaisen sosiaaliturvan piiriin kuuluvat Suomessa vakinaisesti asuvat ja työskentelevät henkilöt. Henkilö voi lisäksi joissakin tilanteissa kuulua suomalaisen sosiaaliturvan piiriin, vaikka hän asuisikin ulkomailla. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi työtehtäviin liittyvä ulkomaankomennus tai opiskelu ulkomailla.

Milloin maahanmuuttaja voi saada sosiaaliturvaa?

Voit saada oikeuden Kelan etuuksiin, jos työskentelet Suomessa tai olet asunut Suomessa vähintään yhden vuoden. Sitä ennen sinulla on oikeus vastaanottokeskuksen palveluihin.

Miksi sosiaaliturva on tärkeä?

Sosiaaliturvan pitää turvata tarvittava huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva takaa riittävän toimeentulon työnteon katkoksissa sekä edistää nopeaa työhön paluuta ja kannustaa aktiivisuuteen yhdessä työvoima- ja koulutus- sekä sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen kanssa.

Paljonko saa tienata että saa toimeentulotukea?

Laki määrääkin nykyään jättämään huomioimatta vähintään 20 % mutta enintään 150 euroa toimeentulotuen saajan ansiotuloista kuukaudessa. Kela soveltaa lakia niin, että toimeentulotukea saava saa ansaita vapaasti 150 euroon asti, ennen kuin tulo vaikuttaa toimeentulotuen määrään.