Mitä Maksukyvyttömyys tarkoittaa?

Maksukyvyttömyys tarkoittaa sitä, että velallinen on jatkuvasti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden eräpäivään mennessä. Tällöin maksuvaikeudet eivät ole pelkästään tilapäisiä.

Milloin asiakas on maksukyvytön?

Henkilö on maksukyvytön silloin, kun hän on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan ajallaan, eli niiden erääntyessä. Maksukyvyttömyysoikeus siis käsittelee sitä, mitä tapahtuu, kun rahat eivät riitä velkojen maksuun.

Mitä maksukyky tarkoittaa?

Maksukyky tarkoittaa yrityksen kykyä selviytyä sen hetkisistä maksuvelvoitteistaan käytettävissä ja sillä hetkellä saatavissa olevan rahoituksen avulla. Maksukykyinen yritys pystyy hoitamaan maksuvelvoitteensa ajallaan, jos haluaa.

Kuka maksaa osakeyhtiön velat?

Mikä on osakkeenomistajan vastuu yhtiön veloista? Osakkeenomistajat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön sitoumuksista. Heidän vastuunsa rajoittuu vain siihen panokseen, jonka he ovat sijoittaneet yhtiöön. Yhtiö vastaa velvoitteistaan omalla varallisuudellaan.

Voiko ulosotto ottaa puolison omaisuutta?

Sivullisen omaisuutta on kiellettyä ulosmitata, ja velallisen aviopuoliso on myös sivullinen velalliseen nähden. Kuitenkin jos aviopuolison omaisuus vastaa ulosottoperusteen mukaan hakijan saatavasta, eli se on velan vakuutena, voidaan tällaista vakuutena olevaa aviopuolison omaisuutta ulosmitata.

Onko velan maksamatta jättäminen rikos?

Onko laskun maksamatta jättäminen rikos? Laskun maksamatta jättäminen ei ole rikos, mutta maksamattomasta laskusta voi aiheutua muita seurauksia, kuten perintäkuluja, maksuhäiriömerkintä tai ulosotto.

Kannattaako kaikki velat päästää ulosottoon?

Olisiko järkevää päästää velat ulosottoon? Ulosotto voi olla hyvä ratkaisu, kun rahat eivät riitä velkojen maksuun. Se on usein järkevää varsinkin, jos velkaannut lisää ottamalla uusia lainoja vanhojen velkojen maksamiseksi. Velkojen päästäminen ulosottoon voi selkeyttää tilannetta.

Paljonko pitää jäädä rahaa ulosoton jälkeen?

Ulosottovelalliselle jätettävä suojaosuus on vuoden 2023 alusta 30,75 euroa velallisen itsensä osalta ja 8,99 euroa päivässä velallisen elatuksen varassa olevan henkilön, esimerkiksi lapsen, osalta.

Mitä jos ei ole varaa maksaa lainaa?

Jos lainaa ei lopulta maksa takaisin, menetät luottotietosi käräjäoikeuden päätöksellä. Luottotietoihin merkitään maksuhäiriömerkintä, joka voi vaikeuttaa esimerkiksi puhelinliittymän ja vuokra–asunnon hankintaa. Maksuhäiriömerkinnän myötä et saa myöskään maksettua asioita laskulla tai hankittua lisää lainaa.

Mikä vaikuttaa maksukykyyn?

Tulojen lisäksi lainanantajan tulee varmistaa lainanhakijan kyky suoriutua maksuvelvoitteestaan, eli lainan takaisinmaksusta. Maksukykyyn vaikuttavat mm. muut lainat, muiden maksujen laiminlyönti, maksusitoumukset, välttämättömät menot sekä mahdolliset verot ja vakuutukset, jotka voivat vaikuttaa maksukykyyn.