Mitä on alijäämäinen?

Alijäämä tarkoittaa, että budjetin rahoitustavoitteista on jääty, eli talous on tappiollista. Ylijäämä tarkoittaa, että budjetin rahoitusarvio on ylittynyt ja käytössä onkin odotettua enemmän varantoja. Toiminta on tällöin voitollista.

Onko Suomi alijäämäinen?

Julkisen talouden – valtio, kunnat ja sosiaalirahastot yhteensä – alijäämä vuonna 2020 painui koronan myötä peräti 5,5 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Vuonna 2021 alijäämä oli vahvan talouskasvun myötä 2,6 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Mitä tarkoittaa kun tase on alijäämäinen?

Jos vaihtotase on ylijäämäinen, kansantalous saa ulkomaisista liiketoimistaan enemmän tuloja kuin sillä on menoja. Tällöin kansantalouden ulkomainen nettovelka pienenee. Päinvastaisessa tilanteessa kun ulkomaisia menoja on enemmän kuin tuloja, vaihtotase on alijäämäinen ja velka kasvaa.

Kenelle Suomen valtio on velkaa?

Mutta kenelle Suomi on oikein velkaa? Valtionhallinnon suurin yksittäinen velkoja on Suomen Pankki, selviää Tilastokeskuksen rahoitustilinpidosta. Suomen Pankin osuus valtionhallinnon velkapapereista vuonna 2022 oli 38 prosenttia ja ulkomaisten sijoittajien osuus noin 60 prosenttia.

Paljonko Suomen valtiolla on velkaa 2023?

Tilastokeskuksen mukaan julkisyhteisöjen EDP-velka eli nimellishintainen sulautettu bruttovelka oli vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen lopussa 197,9 miljardia euroa ja kasvoi neljänneksen aikana 2,1 miljardia euroa. Suhteessa bruttokansantuotteeseen julkisyhteisöjen velka oli 72,6 %.

Onko Suomen kauppatase yli vai alijäämäinen?

Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä vaihtotase oli 1,7 miljardia euroa alijäämäinen. Vaihtotaseen neljän neljänneksen liukuva summa oli 11,5 miljardia euroa alijäämäinen. Tavaroiden ja palveluiden tase oli 2,1 miljardia euroa alijäämäinen.

Onko tilikauden tulos sama kuin tilikauden voitto?

Liikevoitto kuvaa ydintoiminnan voittoa/tappiota, tilikauden tulos kuvaa mitä jäi kaikkien kulujen ja verojen jälkeen ns. viivan alle ja liikevaihto kuvaa yrityksen tilikauden myyntiä.

Mikä on tilikauden ylijäämä?

Tilikauden voitto tarkoittaa kirjanpidossa rahamäärää, joka saadaan, kun kaikki tuotot lasketaan yhteen ja niistä vähennetään kaikki kulut ja verot. Tilikauden voitto lasketaan tilikausittain. Se esitetään tuloslaskelman viimeisellä rivillä.

Paljonko keskiverto suomalaisella on velkaa?

Kolmanneksella suomalaisista kotitalouksista on asuntolainaa. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2021 lopussa suomalaisilla asuntokunnilla oli velkaa yhteensä 137 miljardia euroa, siitä lähes 96 miljardia oli asuntovelkaa. Asuntovelallisten keskimääräinen asuntovelka oli 110 600 euroa.

Paljonko Suomen valtiolle ollaan velkaa?

Tilastot. Valtionvelka oli elokuun lopussa 152,56 miljardia euroa. Asukasta kohden velkaa oli 27 245 euroa.