Mitä on Art Deco?

Art deco on lyhenne ranskan kielen sanoista arts décoratifs, koristetaiteet. Yleensä termillä tarkoitetaan noin 1910–1950 vallinnutta sisustus- ja koristelutyyliä, joka sai vaikutteita niin jugendilta, funktionalismilta kuin kubismilta.

Mitä on art nouveau?

art nouveau ja jugend — Jyväskylän yliopiston Koppa. Art nouveaulla tarkoitetaan taiteen monimuotoista uudistusliikettä, joka piti sisällään rakennus-, sisustus-, kirja-, juliste-, veisto- ja maalaustaidetta sekä taideteollisuutta.

Mikä on Art?

Aggression Replacement Training (ART) on kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuva ryhmämuotoinen interventio, joka on ensisijaisesti suunnattu nuorille, joilla on aggression hallinnan ongelmia.

Mitä jugend tarkoittaa taiteessa?

Jugend eli art nouveau (uusi taide) on taiteen tyylisuuntaus, joka vallitsi Euroopassa 1880-luvulta ensimmäisen maailmansodan alkuun. Tyypillistä tyylisuunnalle oli eri taiteenalojen välisten rajojen hävittäminen ja koko ihmisen elinympäristön käsittäminen osaksi taiteilijan omaa näkemystä.

Mitä tarkoittaa jugend?

Nimitys Jugend, ”nuoruus”, oli Saksassa omaksuttu Münchenissä ilmestyvän samannimisen ja -henkisen aikakauslehden nimestä. Samaa taidesuuntausta tarkoitetaan, kun Ranskassa ja anglosaksisissa maissa käytetään käsitettä Art Nouveau, Italiassa Stile Liberty sekä Itävalta-Unkarissa Secession.

Mitä tarkoittaa sana jugend?

Jugend (saks. Jugend ‘nuoruus’) eli art nouveau (ransk. art nouveau ‘uusi taide’) on taiteen tyylisuuntaus, joka vallitsi Euroopassa noin vuosina 1890–1910.

Mitä tekee art director?

Art Director (AD) työskentelee yleensä mainostoimistossa, jossa hän vastaa visuaalisen suunnittelutyön johtamisesta. Työ voi kohdistua esimerkiksi mainokseen, visuaaliseen ilmeeseen tai verkkosivuun. Ammatti edellyttää kuvallista ilmaisutaitoa, luovuutta ja ideointikykyä.

Mitä tarkoittaa sana swag?

Swag merkitsee itsevarmuutta ja sitä, että henkilö on cool – siis siisti. Swagin voi tunkea lähestulkoon mihin tahansa lauseeseen, esimerkiksi “siisti paita, swag” tai “en muista eilisest mitään, swag”. Sanan käyttöä on myös kritisoitu, ja sen on sanottu tarkoittavan “Secretly We Are Gay”, suom.

Mitä tarkoittaa sana wannabe?

Someone who wishes to be or do something, but lacks the qualifications or talent; an overeager amateur; an aspirant.

Mikä on Smash?

iskulyönti {subst.} paukaus {subst.} hitti {subst.} rämähdys {subst.}