Mitä ovat graafiset elementit?

Graafinen ilme koostuu logosta ja liikemerkistä sekä fonttien ja värimaailman määrittelystä. Graafisessa ohjeistossa avataan näiden käyttötapoja. Usein graafiseen ilmeeseen liitetään myös kuvituksia, muita graafisia elementtejä ja määritellään kuvakonsepti.

Mikä on graafinen ohjeisto?

Graafinen ohjeisto tarkoittaa koottua aineistoa siitä, miltä yrityksen tai muun tahon viestintä näyttää. Ohjeisto luo rajat sekä sisäiselle että ulkoiselle viestinnälle ja on loistava ohjenuora uusien projektien aloittamisessa.

Mitä on Graafinen muotoilu?

Graafinen suunnittelu käsittää laaja-alaisen toimintaympäristön, johon kuuluvat mm. mainonnan suunnittelu, painotuotteiden suunnittelu, sähköisten medioiden ulkoasujen suunnittelu, kuvitukset, animaatiot, yritysilmeet, pakkausten ulkoasujen suunnittelu, opasteet ja merkit.

Mitä on elementti?

Elementti on tietyssä työvaiheessa yhtenä kiinteänä kokonaisuutena käsiteltävä, esivalmisteinen rakenne tai sen osa, joka painonsa tai muotonsa vuoksi edellyttää nostoapuvälineiden käyttöä. Elementti voi olla betonia, terästä, metallia, puuta, lasia, muovia tai muuta ainetta.

Mitä graafikko tekee?

Graafinen suunnittelija tekee visuaalista suunnittelua ja suunnittelee esimerkiksi tuotteen tarkan formaatin, sommittelun, typografian ja värien käytön. Toisinaan graafisen suunnittelijan tehtäviin voi kuulua myös esimerkiksi kuvittamista, valokuvaamista tai grafiikoiden tekoa.

Missä voi opiskella graafiseksi suunnittelijaksi?

Ammattikorkeakoulut, joissa graafista suunnittelua voi opiskella ovat Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutti, Vantaan Metropolia-ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Xamk, Oulun Ammattikorkeakoulu sekä Turun ammattikorkeakoulussa mainonnan suunnittelun linja.

Miten päästä graafiseksi suunnittelijaksi?

Graafiselta suunnittelijalta vaaditaan visuaalisten suhteiden tajua ja luovaa ongelmanratkaisukykyä, sekä usein jonkin visuaalisen työvälineen syvällistä tuntemusta. Graafisen suunnittelijan tutkinto on mahdollista opiskella eri koulutusasteilla aina kansanopistoista yliopistoihin.

Paljonko graafinen suunnittelija saa palkkaa?

Graafinen suunnittelija-tehtävänimikkeen pienin palkka on 1 900 euroa kuukaudessa ja suurin palkka 5 500 euroa kuukaudessa. Mediaanipalkka on muuttunut 175 euroa (4.9%) viimeisen 4 vuoden aikana.

Mitä tarkoittaa graafinen ulkoasu?

Graafinen ulkoasu on siis yrityksen konkreettinen visuaalinen ilme. Graafiseen ulkoasuun kuuluu logon lisäksi mm. liikemerkki (jos on), käytettävät fontit eli typografia, värimaailma, graafiset elementit sekä mahdollisesti tietyn tyyppiset valokuvat tai kuvituskuvat, jotka toistuvat kaikessa markkinointimateriaalissa.

Mitä graafisen suunnittelijan pitää osata?

Graafisen suunnittelun elementtejä ovat muun muassa tekstit, kuvat, värit, symbolit, muodot ja materiaalit. Graafisella suunnittelijalla tulee olla ongelmanratkaisukykyä, visuaalisten suhteiden tajua sekä luovaa ajattelua. Lisäksi hänellä tulisi useimmiten olla jonkin visuaalisen työvälineen syvällinen tuntemus.