Mitä tarkoittaa tarkastus?

Kun jotakin asiaa tarkastetaan, silloin tutkitaan, onko se hyvä, ehjä, kunnossa tms. Esimerkiksi matkaliput tarkastetaan. Tarkistaminen taas merkitsee sitä, että jotakin ei pelkästään tarkasteta, vaan mahdolliset virheet tai epäkohdat myös korjataan.

Mikä ero tarkistaa ja tarkastaa?

Kun jotakin asiaa tarkastetaan, silloin tutkitaan, onko se hyvä, ehjä, kunnossa tms. Esimerkiksi matkaliput tarkastetaan. Tarkistaminen taas merkitsee sitä, että jotakin ei pelkästään tarkasteta, vaan mahdolliset virheet tai epäkohdat myös korjataan. Esimerkiksi käsikirjoituksen kieliasu tarkistetaan ennen julkaisua.

Kuka saa tehdä Henkilötarkastuksen?

Pääsääntöisesti henkilöntarkastuksen saa tehdä vain poliisi.

Saako vartija tarkastaa taskut?

Myöskään vartijalla ei ole oikeutta tutkia kaupassa asiakkaan tavaroita, ellei hän epäile, että henkilön hallussa on esimerkiksi vaarallisia esineitä. Ainoastaan poliisilla on oikeus tehdä henkilöntarkastus.

Onko poliisille pakko kertoa nimi?

Mitä laki sanoo asiasta? -Poliisilain mukaan poliisimiehellä on yksittäisen tehtävän suorittamiseksi oikeus saada jokaiselta tiedot tämän nimestä, henkilötunnuksesta tai sen puuttuessa syntymäajasta ja kansalaisuudesta sekä paikasta, josta hän on tavoitettavissa.

Mikä on Henkilöntarkastus?

Henkilöntarkastuksella tarkoitetaan sen tutkimista, mitä lapsella on vaatteissaan tai vaatteiden ja ihon väliin kätkettynä. Henkilöntarkastusta on muun muassa naulakkoon ripustettujen vaatteiden tutkiminen tai jälkien etsiminen vaatteista sekä taskujen tarkastaminen ja tyhjentäminen.

Kuka saa tarkistaa laukun?

Vain poliisilla on todelliset toimivaltuudet ja oikeudet tarkastaa esimerkiksi laukkuja. Oikeus on voimassa vain, kun on syytä epäillä rikosta. Muut henkilöt voivat aina pyytää laukun avaamista, mutta työntekijällä säilyy oikeus kieltäytyä.

Saako myyjä tutkia laukun?

Ylen mukaan kaupan myyjällä ei ole minkäänlaista oikeutta tutkia asiakkaan tavaroita. Myöskään vartijalla ei ole tähän oikeutta, ellei hän epäile, että henkilön hallussa on esimerkiksi laittomia aineita tai esineitä, joilla voi aiheuttaa vaaraa itselleen tai ympäristölleen.

Saako vartija tarkastaa repun?

Ainoastaan poliisi saa tutkia asiakkaan repun ilman tämän suostumusta. Kassahenkilö tai vartija ei saa siis ilman asiakkaan suostumusta tarkistaa reppua, vaikka repun kantajaa epäiltäisiin rikoksesta.

Saako poliisi tutkia puhelimen?

– Pääsääntöisesti kännykän tai muun tietoteknisen laitteen sisältö voidaan tutkia, jos on syytä epäillä rikosta, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kuusi kuukautta vankeutta.