Mitä tietoja palkanlaskija tarvitsee?

Palkanlaskija huolehtii siitä, että yrityksen palkat lasketaan oikein ja maksetaan ajallaan. Työssä vaaditaan laskutaitojen lisäksi tarkkuutta, järjestelmällisyyttä ja paineensietokykyä. Tietoteknisistä taidoista on etua, koska palkanlaskija käyttää työssään jatkuvasti erilaisia järjestelmiä.

Kuka maksaa Palkanlaskijan palkan?

Työnantaja maksaa palkan työntekijälle ja suorittaa yhteiskunnan edellyttämät velvoitteet ja tilitykset.

Mitä on palkanlaskenta?

Palkanlaskenta tarkoittaa yrityksen palkanmaksun järjestämistä työsopimuksen puitteissa. Palkanlaskenta muodostuu useista toimenpiteistä, joiden hoitaminen vaatii taloushallinnon ammattitaitoa. Palkanmaksulla työnantaja korvaa työntekijälle hänen suorittamansa työpanoksen.

Mikä on Palkanlaskijan palkka?

Palkka oli kuntasektorilla 2 758 € (60 yksittäistä palkkaa) ja yksityisellä sektorilla 2 866 € (1249 yksittäistä palkkaa). Keskipalkka perustuu koko maan palkkatietoihin vuodelta 2021.

Kuka voi olla palkanlaskija?

kirjanpitäjien ja esimerkiksi ammattiliittojen kanssa. Palkanlaskijan koulutustausta voi olla monenlainen: Palkanlaskija voi olla valmistunut esimerkiksi toiselta asteelta merkonomiksi tai korkea-asteelta tradenomiksi. Palkanlaskijat voivat olla myös ammattitutkintojen talous- tai henkilöstöhallinnon osaajia.

Mikä koulutus Palkanlaskijalla?

Palkanlaskennan ammattilaiseksi voit kouluttautua suorittamalla liiketoiminnan ammattitutkinnon, taloushallinnon osaamisalan (ent. taloushallinnon ammattitutkinto) tai palkanlaskijan tutkinnon.

Onko pakko mennä töihin jos palkkaa ei ole maksettu?

Työntekijällä on työsuhteen aikana työsopimuksessa määritelty työntekovelvollisuus eli velvollisuus suorittaa työsopimuksessa sovitut tehtävät. Palkanmaksun myöhästyminen ei poista tätä velvollisuutta. Jos palkkaa ei kuulu, työntekijän tulee pyrkiä selvittämään asiaa työnantajan kanssa.

Voiko palkan maksaa jälkikäteen?

Oikeaan aikaan suoritettava palkanmaksu on yksi työnantajan keskeisimmistä velvollisuuksista. Palkanmaksu jälkikäteen on yleensä sopimusrikkomus. Työnantajan vakava sopimusrikkomus voi antaa työntekijälle jopa oikeuden purkaa työsopimus välittömästi.

Voiko palkan maksaa viikonloppuna?

Jos työntekijän palkka erääntyy kuitenkin maksettavaksi sunnuntaina, kirkollisena juhlapäivänä, itsenäisyys- tai vapunpäivänä, joulu- tai juhannusaattona tai arkilauantaina, erääntymispäivänä pidetään lähinnä edellistä arkipäivää. Toisin sanoen viikonloppuna erääntyvä palkka tulee maksaa edellisenä arkipäivänä.

Mistä voi tarkistaa palkan?

Jos haluat yhteenvedon tuloistasi, voit tilata tulorekisteriotteen ​tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta. Rekisteriotteelta näet kaikki tulorekisteriin ilmoitetut palkat, eläkkeet ja etuudet. Jos haluat tarkemman erittelyn tuloistasi, hae ja katsele tietoja asiointipalvelun sivulla Omat tulotiedot.