Miten Valtuutan toisen hakemaan passin?

Jos haluat valtuuttaa toisen henkilön hakemaan passisi Valtakirja: Voit myös valtuuttaa toisen henkilön noutamaan valmiin passisi. Sinun täytyy tehdä hänelle valtakirja, johon löydät mallin alta. Lisäksi hakija tarvitsee lähetystunnuksen sekä Suomen passin tai henkilökortin, joka on voimassa.

Miten todistaa henkilöllisyys passia haettaessa?

Ota mukaan vanhaksi mennyt passi tai henkilökortti, jos sinulla on sellainen, tai esimerkiksi ajokortti ja muita asiakirjoja, joita voidaan käyttää apuna tunnistuksessa. Alaikäisen hakijan tunnistaminen: Passi alaikäiselle. aiemman passin tai henkilökortin. Lue lisää kohdasta Henkilöllisyyden todistaminen.

Saako väliaikaisen henkilökortin heti?

Väliaikaisen henkilökortin saat heti mukaasi poliisiasemalta, ja se on voimassa enintään 4 kuukautta.

Voiko passin hakea valtakirjalla?

Myös valtakirjalla noutaminen on mahdollista.

Mitä pitää kirjoittaa Valtakirjaan?

riittävät tiedot valtuuttajan ja valtuutetun tai valtuutettujen yksilöimiseksi. tieto siitä, mitä asioita valtuutus koskee. tieto siitä, saako valtuutetulle antaa asioiden hoitamiseksi salassa pidettäviä tietoja valtuuttajasta (luvan voi antaa esim. voimassaoloaika (toistaiseksi tai määräajan)

Voiko valtakirjan tehdä itse?

Lain (laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 228/1929) mukaan valtakirjalla ei ole tiettyjä muotovaatimuksia. Oikeustoimikelpoinen henkilö voi tehdä valtakirjan itse. Kannattaa kuitenkin huomioida, että esimerkiksi monet pankit ja viranomaistahot hyväksyt valtuutukseen ainoastaan heidän omat valtakirjapohjansa.

Voiko vanhalla passilla todistaa henkilöllisyyden pankissa?

Henkilöllisyyden todistaminen pankissa Voit todistaa henkilöllisyytesi myös ulkomaisen viranomaisen myöntämällä passilla tai diplomaattipassilla. Henkilöllisyystodistuksesi ei saa olla vahingoittunut eikä vanhentunut. Sinut pitää myös voida tunnistaa sen kuvasta.

Voiko vanhalla passilla matkustaa?

Jos passisi on vanhentunut tai unohdit sen kotiin ennen lähtöä, voit siitä huolimatta ehtiä vielä matkaan. Jos huomaat passin kadonneen tai vanhentuneen matkaa edeltävänä iltana, voit yhä päästä matkaan väliaikaisen passin avulla.

Voiko vanhentuneella passilla matkustaa Viroon?

Matkalle lähtiessä on siis syytä varmistaa, että mukana on voimassa oleva matkustusasiakirja. Sen voimassaolo olisi syytä jatkua vielä matkan jälkeenkin. Tallinnaan matkustettaessa passin sijasta kelpaa myös kuvallinen henkilökortti. Ajokortti puolestaan ei kelpaa matkustusasiakirjaksi.

Saako väliaikaisen passin heti?

Väliaikainen passi: Jos passisi on unohtunut kotiin, poliisi voi tehdä heti käteen saatavan väliaikaisen, yhden matkan ajaksi tarkoitetun passin.